Agenda
Er zijn nog geen data bekend.

nieuwsbrief_21

Nieuwsbrief SCVO

Jaargang 6, nummer 21 – 24 november 2013
 

Deze nieuwsbrief heeft vooral een functie voor de interne communicatie binnen de SCVO. Via deze nieuwsbrief worden nieuws en wetenswaardigheden onderling uitgewisseld. Iedereen die zich inzet voor het Osse carnaval kan zo op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt en tegelijk een ander informeren over de eigen activiteiten. De nieuwsbrief wordt per e-mail toegestuurd aan allen die zich hiervoor via de website hebben aangemeld. De redactie van de nieuwsbrief is in handen van de commissie PR en voorlichting van de SCVO. Voor het inzenden van kopij en meer informatie: Kathleen Fransen, e-mail: nieuwsbrief@scvo.nl.

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 19 januari 2014. Kopij hiervoor dient uiterlijk op zondag 12 januari 2014 aangeleverd te worden, klik hier voor nadere instructies.


Presidentiële column

Ossekoppen en Ossenekskes, Alaaf!

Wanneer jullie dit lezen weten jullie inmiddels wie onze 50e Stadsprins is geworden en wie de 48e Jeugdprins is. Jullie snappen nu waarom ik aangaf dat we weer een uniek seizoen tegemoet gaan. Met de aanstelling van de eerste vrouwelijk Stadsprins en Adjudant hebben we iets gedaan wat tot nu toe voor onmogelijk werd gehouden door velen van jullie, ook door mijzelf. Vandaar dat ik hier graag wil toelichten hoe een en ander gelopen is.
Zoals jullie weten bepaalt de Geheimraad wie voor het ambt van Stadsprins wordt gevraagd, uiteraard aan de hand van bepaalde richtlijnen opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Daar staat letterlijk dat de Stadsprins het symbolisch middelpunt is van het Osse Carnaval. Over geslacht wordt niet gesproken alhoewel Stadsprins natuurlijk een mannelijk woord is en in het Reglement verder wordt aangeduid met ‘hij’. Waarom dan afgeweken van deze impliciete voorkeur voor het mannelijk geslacht?

Toen de vraag vanuit de Geheimraad kwam of het ook een vrouw mocht zijn ben ik als voorzitter van deze raad uitgegaan van het symbolische van de functie en het feit dat de functie van Stadsprins een parodie is op het heersende gezag. Bedenk daarbij dat Nederland al meer dan 111 jaar geregeerd is door een koningin, Oss al 22 maanden een vrouwelijke burgemeester heeft en onder andere onze eigen Aleida 33 maanden wethouder was. Daar komt verder bij dat op vele topposities vrouwen de plaats innemen die voorheen was voorbestemd voor mannen, en zij daarbij hetzelfde(wan)gedrag vertonen. Misschien wel hoog tijd om daar op carnavaleske manier de draak mee te steken.
Dit overwegende heb ik aangegeven dat het dus geen man moet zijn, maar dat dit evenzeer geldt voor een vrouw. Geen voorafgaande discussie dus dat het dit jaar een man of vrouw moet zijn. Vervolgens kwam uit de verder geheime procedure (waarin de namen van zowel mannen als vrouwen zijn genoemd) Mariëlle Henzen – Van Boekel unaniem naar voren met het nu bekende resultaat. Zoals jullie hebben kunnen zien hebben we de traditie en de symboliek van de Osse Stadsprins intact gelaten. De titel is nog steeds die van Stadsprins en Adjudant, dus geen prinses en adjudante! Ook gaan de Stadsprins en de Adjudant net als hun voorgangers gekleed in rokkostuum met steek en veren op het hoofd.

Het is voor velen van jullie even wennen, daar ben ik me samen met ons bestuur ook van bewust. Ik ben er echter van overtuigd dat we met Mariëlle I, bij wie het carnavalsgevoel letterlijk door Stadsprins en Preffesser John en zijn vrouw Ella met de paplepel is ingegoten, en Adjudant Diana weer een uitstekend en uniek koppel hebben die ons een geweldig 50e seizoen gaan bezorgen. Ik wens hen nogmaals heel veel succes en reken erop dat iedereen hen steunt in deze zware maar o zo leuke en dankbare taak.

Robert-Jan Steegman,
President SCVO

Alaaf!


Prinselijke column

Ossekoppen en Ossenekskes: Dankjewel!

Wat een introductie met die geweldige film, wat een ontvangst van een bomvolle enthousiaste Groene Engel, wat een feest om daarna allerhartelijkst te worden gefeliciteerd door die verraste Ossekoppen en Ossenekskes, en wat jammer van die enkeling die vindt dat sekse voorrang heeft boven mensen.

Alle verwachtingen die we als Prins Mariëlle d’n Urste en Adjudant Diana hadden van ons eerste optreden werden zo positief en dankbaar ingelost, dat we met nog groter enthousiasme ‘ons’ seizoen starten.

Met dank natuurlijk aan de Geheimraad, die meer dan ooit hun Ossekoppen en -nekken heeft uitgestoken om een oude traditie te doorbreken en bij een halve eeuw SCVO een vrouwelijke prins en adjudant presenteerde. En daar sta je dan. Alaaf roepen gaat nog wel, maar de protocollaire zwaai daarbij met de linkerarm van boven naar beneden vereist nog wat oefening.
De actieve Raad van Elf en die sprankelende Prinsengarde herinneren ons continue aan die uitzonderlijke erefunctie; natuurlijk in een schijnwereld van klatergoud en fantasie, maar wel met die mooie opdracht carnavalvierend Oss zoveel mogelijk redenen te geven om te genieten van dit traditionele volksfeest.

Twitterende Tweets en een overlopend Fees(t)boek met sympathieke reacties van zelfs ver buiten het Ossekoppenrijk houden ons die avond langer uit de prinselijke bedstee dan de bedoeling was.
Een dag later weer een aaneenschakeling van activiteiten, met als aftrap de opening van Stadscafé de Ontmoeting als de nieuwe residentie, in hartje stad. Gevolgd door een spontaan bezoek van Prins Porcus uit Heesch met gevolg, en de uitreiking van de jaarmedaille aan dat grote leger vrijwilligers in alle SCVO-commissies. Nauwelijks gelegenheid om ons te realiseren wat er in korte tijd allemaal gebeurt.
Welkome afsluiting van de dag, na alle hectiek, is die avond het Diner Joyeux, met een rijke schakering SCVO’ers in leeftijden van voor de Tweede Wereldoorlog tot uit het nieuwe millennium. Onze persoonlijke giveaway had natuurlijk met de grote wereld te maken, met een virtueel kompas om op elk moment in je leven de juiste koers te vinden. Voorlopig staat die koers voor ons vast: een uitbundig Carnaval in het Ossekoppenrijk!

Alaaf!

Uwe Stadsprins,
 Mariëlle I


Jeugdprinselijke column

Hallo Carnavallers,

Ik ben Laurens van de Camp en ik ben dit jaar jeugdprins van Oss.
Maar dat doe ik niet alleen. Ik word hierbij geholpen door mijn neef Loek, want hem heb ik gekozen als mijn adjudant.
Loek en ik zijn niet alleen echte carnavalvierders maar ik ben ook een grote fan van kapellenmuziek. Vooral van de Klooiers, want mijn oom speelt bij de Klooiers en ik heb zelfs al een keer met de Klooiers mee mogen spelen.
Loek en ik vieren elk jaar volop carnaval en we bezoeken bijna alle carnavalsfeesten, en dit jaar gaan we ze allemaal bezoeken. We kijken heel erg uit naar alles van het carnaval maar natuurlijk vooral naar de drie optochten waaraan we mee zullen doen.
Ook zijn we heel erg nieuwsgierig naar de nieuwe Jeugdpronkzitting. De Jeugdpronkzitting is voor adjudant Loek en voor mij heel erg belangrijk en we denken dat het dit jaar heel leuk zal worden.
Loek en ik zitten bij elkaar in de klas op de Pius X en meester Leon is onze meneer. Naast carnaval vinden wij ook sporten heel leuk. Loek voetbalt, zeilt en zit op atletiek, en ik zit op hockey bij MHC Oss.
Loek en ik vinden het fantastisch dat wij de nieuwe adjudant en jeugdprins van Oss zijn en we gaan er echt een gouden jaar van maken. Jullie toch ook?

Alaaf !!!

Laurens d'n Urste


Boerencolumn

Lieve carnavalvierders van Oss,

Ik ben Kletskop Trui van 't Snoepwinkelke tegenover de Witte Meule, en ben totaly in love met een Italiaan!! Ik dacht als wij, Brabantse boeren, kunnen leren om “tieramiesoe” lekker te vinden, dan kunnen Italianen vast ook leren om drop te eten. En zo kwam het, dat ik al mijn spaarcenten bij de Boerenleenbank heb gepind, mijn trolley vol drop heb geladen en naar Italië ben vertrokken voor vakantie.

Ik, Franco di Popoli, was op een warme augustusdag in Popoli zoals gewoonlijk de varkens aan het voeren toen er opeens een groep vakantiegangers het erf op kwam lopen, het waren “Turisti Olandesi”. Ik dacht bij mezelf, nee alweer zo’n saaie groep mensen die alleen voor de ham en de wijn komen…. maar opeens werd ik verblind door de schoonheid van een “bella donna”, ik was sprakeloos en bleef staan als een oude olijfboom.’s-Avonds bood ik haar een wijntje aan en raakten we aan de praat. (ik had zeker een half uur in een warm bad met de lekkerste badschuim gelegen, mijn mooiste Armani boerenkleding aangetrokken en de lekkerste Dolce & Gabbana geur op gedaan.)

Franco is een varkensboer naar mijn hart. Sinds ik terug ben van vakantie heeft hij me nog elke dag geschreven, én hij vind mijn dropjes en suikerhartjes om op te vreten. Jullie begrijpen wel dat ik hem erg miste, maar ik kon niet meer naar Italië want het is crisis.

Op een koude oktoberdag kwam de burgermeester naar me toe en zei: “Franco er is een uitwisselingsproject met Nederland en we willen dat jij ons dorp vertegenwoordigd”. Ik mocht vanaf november 5 maanden stage gaan lopen bij Spierings in Oss. Ik kon mijn geluk niet op, dit was de kans om op zoek te gaan naar mijn mooie Trui!

Je kunt je voorstellen dat ik kei blij was toen ik Franco zondag bij de opening van de residentie zag. Ik ben hem dan ook meteen in zijn armen gevlogen. En geheel onverwachts zakte hij op zijn knieën. Ik wilde hem nog omhoog helpen, toen ik in de gaten kreeg dat hij mij iets wilde vragen. Iets heel moois; en ik heb, bijna meteen, ja gezegd.

Sì, ze zei ja!

Dus nu gaan ik, Trui van 't Snoepwinkelke tegenover de Witte Meule, en mijn Franco di Popoli op carnavalsdinsdag trouwen. Maar eerst moeten we ons natuurlijk nog verloven, en dat doen we op zondag 5 januari in residentie Stadscafé De Ontmoeting. Wij nodigen iedereen van harte uit om daar dan met ons op te proosten.

Alaaf!

Trui van 't snoepwinkelke tegenover de Witte Meule en Franco di Popoli


10e Tonpraotaovend vol kampioenen

Zaterdag 14 december 2013, Vivaldi, zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang 20:00 uur

De crème de la crème van het Brabantse tonproatersgilde zal op zaterdag 14 december aanwezig zijn in Vivaldi. Met hun grappen en grollen weten ze keer op keer de zaal te bespelen en de lachers op hun hand te krijgen. Vaak tegen het randje aan en soms er iets over heen. In onvervalst Brabants weten ze het publiek te raken

Zo zal Kitty Goverde, opperkletsmajoor 2012, met haar directe ongecompliceerde humor en haar geweldige mimiek de zaal uit z’n dak laten gaan.
Ook zijn we er trots op Berry Knapen, op 11 januari 2013 voor de zesde maal verkozen als Brabants kampioen Tonproaten, in Oss te mogen ontvangen. Met zijn Brabants gezever en gezanik een welkome gast.
Totaal anders is de winnaar van de Zilveren Narrenkap 2013: Ad Vermeulen. Of hij zijn winnende buut “Sjefke Kiep uit Peej Bah” ten gehore zal brengen is nog niet bekend.
Naast Kitty, Ad en Berry, zullen ook Freddy v.d. Elzen, Cees Coolen, Rien van Gneugten en Rob van Elst een buut verzorgen.

Alle ingrediënten voor een gezellige avond met een pilske er bij zijn aanwezig. Kaarten a €12,50 zijn verkrijgbaar bij Vivaldi, Opera Man (Kerkstraat), Café Bellevue en via onderstaand e-mailadres.

Lekker een hele avond uit? Voor €35,- onbeperkt Tapas en Grill bij Vivaldi inclusief een toegangskaart. Te reserveren bij Vivaldi

Voor meer informatie: hpl.smeets@ziggo.nl.


Carnaval-bewaar-krant met een gouwe randje

In een oplage van maar liefst 49.300 wordt op woensdag 12 februari 2014 in Oss en omstreken de S.C.V.O. Carnavalskrant verspreid.

Alle evenementen en activiteiten in het kader van Carnaval in het Ossekoppenrijk komen hier ruimschoots aan bod, van kindermiddag bij een van de carnavalsverenigingen tot de Grote Optocht op carnavalszondag. Het is dus hét naslagwerk voor wat, wanneer, waar te beleven is, een echte Carnaval-bewaar-krant.

Normaal gesproken verschijnt de Carnavalskrant 10 dagen voor 4 dagen Oss op zunne kop, maar in 2014 verschijnt de krant al een week eerder. Hierdoor krijgt ook het bal met het gouden randje, het 50+ bal, de aandacht die het verdient. De bezoekers van dit bal weten immers als geen ander dat 'Unne geel blauwe verdient unne gouwe', ons thema dit seizoen. In verband met dit thema krijgt ook de krant een gouwe randje.

Aan alle Carnavalsverenigingen en commissies de oproep om teksten en foto’s van (openbare) evenementen en activiteiten aan te leveren voor vrijdag 20 december 18.00 uur, zodat de DTP-ers er in de kerstvakantie aan kunnen werken.

Voor meer informatie: Willie van Druten, voorzitter, e-mail: prvoorlichting@scvo.nl.


Unne Geel Blauwe verdient unne gouwe

50 jaar is een lange tijd, en in de hele wereld wordt het cijfer 50 dan ook als een mijlpaal gezien. In carnavalsland is het echter geen groot feest. Carnaval kent de eigen traditie van meervouden van het gekkengetal “11” waardoor 44 jaar en 55 jaar jubilea zijn. En toch wil je een mijlpaal als deze niet voorbij laten gaan.
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat dit jaar 200 jaar. Carnaval in Oss is daar al een kwart van de tijd onderdeel van. En zo beziend is dat best lang.
 
In het komende seizoen zal alles daarom een gouden randje krijgen. Gelukkig betekent 50 jaar niet dat er gezapig doorgegaan wordt op platgetreden paden. In tegendeel. De kalender van de carnavalsfeesten is nog nooit zo vol geweest, de feesten worden druk bezocht, het vertier is groots en ook naar locaties wordt steeds opnieuw gekeken. Zo is dit jaar een nieuwe residentie de thuisbasis voor de Stadsprins. Terug in het hart van de stad gaat de Prins resideren in De Ontmoeting. Na “De Korenbeurs” (wie kent het nog!) is de residentie van de Stadsprins steeds aan de rand van het centrum geweest: Lievekamp, Wilhelmina/ Het Oude Theater en Vivaldi. En nu dus weer terug in het centrum, waar om de hoek het Ossekoppenplein op de Heuvel verrijst tijdens de carnavalsdagen, feestvierend waar het in de begindagen begon, rondom de Heuvel.

Carnaval in Oss is niet oud, in jaren gaat het meetellen, in geest is het verjongend, steeds opnieuw, met nieuwe ideeën, met in ere gehouden tradities en oog voor de ander.
Zo’n feest voor de Ossenaar, een Geel Blauwe, dat verdient “unne gouwe!”


Opsteker voor VOC

De Vrienden van het Osse Carnaval bestaan inmiddels vier jaar, en zijn in die tijd al behoorlijk in aantal gegroeid. Maar er zijn vast nog meer commissie- en verenigingsleden, familie, vrienden en kennissen die het carnaval een warm hart toe dragen. Ook zij kunnen het Osse Carnaval ondersteunen via de VOC.

Zij vallen dan direct met hun feestneus in de boter, want vanaf dit jaar hebben de VOC, op veler verzoek, de VOC-OPSTEKER als collectors-item toegevoegd aan het pakket. Nieuwsgierig hoe deze eruit ziet? Kijk dan goed rond. Heb je hem al gezien, en wil je er ook een dragen? Wordt dan Vriend van het Osse Carnaval.

Ook nieuw dit jaar is dat de VOC, behalve voor haar eigen vrienden, onder de SCVO-commissies voor de aanmelding en verspreiding van entreekaarten voor 11-11-Bal en Ameezing Concert zorgt. Datzelfde geldt voor de Carnavals-Passe Partouts voor onze nieuwe residentie Stadscafé de Ontmoeting.

Voor meer informatie: Twan Goossens, voorzitter, e-mail: voc@scvo.nl.
WWW: www.scvo.nl/voc, facebook: www.facebook.com/vrienden.ossecarnaval


Feestboek en Carnaval-twiet

Om zoveel mogelijk Ossekoppen en Ossenekskes te bereiken hebben onze nieuwe Stadsprins en adjudant, kort na hun installatie, een facebook- en twitteraccount aangemaakt. U kunt hen vinden op facebook als Prins Marielle 1 & Adjudant Diana, en op twitter via @StadsprinsOss.

Maar wist u dat de SCVO al veel langer actief is op deze social media? Voor de liefhebber heeft de redactie van de nieuwsbrief hieronder een aantal facebook- en twitteraccounts opgesomd.

SCVO: SCVO en @CarnavalinOss
Raod van Halluf Elluf: Raod Van Halluf Elluf en @Raodvanhallufel
Between: Between en @BetweenOss
Jongerencommissie: Kick Off Beatz & Headzup Party en @KickoffBeatzHea
Halfvastenoptocht: Halfvastenoptocht Oss en @HalfvastenOss

Wil je ook je laatste nieuws via de social media delen, vermeld dan in vervolg je facebook- en/of twitteraccount bij de kopij.


Jongeren met hart en ziel

De jongerencommissie heeft zich ook dit jaar weer met hart en ziel op de feesten voor de jongeren gestort!

Op vrijdagavond zal in Vivaldi de aftrap voor de carnaval voor jongeren gegeven worden met Kickoff Beatz. Let op facebook en twitter voor de acties die komen gaan!!
De zondag midden in de drukke dagen kunnen we dit jaar in de Groene Engel terecht; een schitterende lokatie met een groot potentieel voor een superfeest!!

Inmiddels is de commissie aangevuld met een stagiaire voor dit jaar, Manon de Laat. Maar de vacature blijft nog open staan omdat we toch wel merken dat we wat meer handen nodig hebben om de boel goed voor elkaar te krijgen en houden. Dus schroom niet en kijk op de scvo webpagina van de jongeren voor een indruk van onze activiteiten.

Voor meer informatie: Theo van Heukelom, voorzitter, e-mail: jongeren@scvo.nl.
facebook: Kick Off Beatz & Headzup Party, twitter: @KickoffBeatzHea


Optocht commissieleden steeds langer

Het nieuwe seizoen begint bij de commissie Optochten met opnieuw een grootvorst in haar midden. Na Grootvorst Twan d’ n urste is het nu de beurt aan Grootvorst Wil d’ n urste. Wil Brocks zal samen met zijn adjudant Jan van der Velden de functie gaan bekleden bij PCV De Krinkelkoppen.

Omdat de commissie zichzelf steeds meer professionaliseert en daardoor steeds groter wordt, is de commissie uitgebreid met 3 officiële nieuwe commissieleden, te weten Tim van de Werd (Groot Stedelijke Optocht / Half Vasten Optocht), Nicole Rovers (Jeugd-optocht), en Tonny Vos (Groot Stedelijke Optocht / Half Vasten Optocht).

Na een jaar van afwezigheid als Grootvorst, ook bij De Krinkelkoppen, zal Twan Roelands zich weer volledig gaan richten op de commissie. Twan gaat Jeffrey Mulder versterken met de PR en communicatiewerkzaamheden voor de commissie. Jeffrey en Twan zullen nog nauwer gaan samenwerken met de commissie PR onder leiding van Willie van Druten. Door deze strategie kan de commissie Optochten haar plannen naar een hoger plan brengen.

Voor meer informatie: Jeffrey Mulder, e-mail: optocht.pr@scvo.nl


Nieuws op de SCVO-website

De redactie van de nieuwsbrief selecteerde voor deze rubriek een aantal berichten die eerder al verschenen op de nieuwspagina van de SCVO-website, maar die u mogelijk gemist heeft.

  • De Ossekoppen Akademie heeft zijn dôrde prefesser. Al een jaar hieraan voorafgaand is aan  Albert Manting gevraagd zijn pruufschrift te schrijven.
    Met verve heeft Albert een betoog gehouden, over het wel en wee van de urste elf Prinsen van het Ossekoppenrijk. Lees verder

Nie Duk Zat !?! Summer Revival Party

Zaterdag 30 november 2013,Café Heer Bommel, van 21:00 uur tot 02:30 uur

CV Nie Duk Zat geeft een feestje! De Bommel Challenge Cup presents: de CV Nie Duk Zat !?! Summer Revival Party!

De entree is gratis, en je krijgt bij binnenkomst een shotje. Dus haal je bikini en zwembroek maar weer uit de kast, want degene die het leukste verkleed is wint een gratis cocktail!

Like onze facebookpagina en laat een berichtje achter.

Voor meer informatie: www.facebook.com/summerrevival


Hekkesluiters openingsfeest

Zaterdag 30 november 2013, Stadscafé De Ontmoeting, aanvang 20:11 uur

Misschien hebben jullie van ons gehoord. Zo, via via. Wellicht ergens in de wandelgangen. Tussen de bedrijven door. Ge wit ’t ooit nooit nie.

Het idee om een nieuwe Osse carnavalsvereniging op te richten bestond al een tijdje, maar wij vonden begin dit jaar de tijd rijp om daar ’s werk van te gaan maken. CV de Hekkesluiters is gaan uitbouwen, zodat we seizoen 2013/2014 sterk van start konden gaan. En hoewel velen van ons voor jullie bekende gezichten zullen hebben, willen we jullie nu toch met trots uitnodigen om met ons kennis te komen maken. Wij hopen jullie allemaal te kunnen begroeten op de 30ste.

Voor meer informatie: Theun Schellekens, e-mail: pr@cvdehekkesluiters.nl.


Krinkelkoppen Kerstfestijn

Zondag 15 december 2013, Residentie De Rusheuvel, aanvang 13:00 uur, entree vrij

Het lijkt nog vroeg, nu nog niet alle bladeren uit de bomen verdwenen zijn , maar toch is ‘t al weer snel zover. Het Kerstfestijn van PCV de Krinkelkoppen is inmiddels al jaren een begrip; een druk bezocht prijzenfestijn met een gezellige sfeer.

Ook dit jaar hebben we weer een leuke dag georganiseerd met veel kerstsfeer, kerstbrood en gluhwein. De grote loterij is het middelpunt van de dag. met een groot rad van fortuin worden de nummers van de winnende loten bepaald. De loten kunnen steeds voor elke ronde gekocht worden Vergezeld door een deuntje van wat blaaskapellen, kunnen de mooiste prijzen gewonnen worden.Er zullen net als andere jaren meerdere voorrondes zijn en de Superronde met spectaculaire prijzen.

Maar dat is nog niet alles wat we voor u in petto hebben. Niemand minder dan Maarten Kling komt voor ons zingen. Bovendien zal de Brabantse deelneemster van het programma “bloed, zweet en tranen” bij ons langs komen; Laura Ross kreeg lovende kritieken van de jury, en nu is ze bij ons!

Het beloofd een super gezellig kerstfestijn te worden, en ook deze keer mag U het niet missen. En daar is ook geen enkele reden voor, want de entree is vrij.

Voor meer informatie: www.krinkelkoppen.nl/index.php/evenementen/kerstfestijn.


OEPZ es geht loss

Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014, 't Oude Theater, aanvang 20:00 uur

De zesde Osse Eigen PronkZitting, dit jaar, draagt het thema Duits.

Het oefenen is al begonnen en het belooft een spetterende avond te worden. Carnavalsvereniging 't Ken Net heeft weer vele grote Eigen Osse artiesten weten te strikken, zoals PCV de Krinkelkoppen, de DerdeHelft en Dázeikoe.

Kaarten â  €11,- zijn te koop bij Opera men en via kaarten@oepz.org. Dus haal je dirndl of lederhosen uit de kast en komt allen naar dit januarfeste in das Altes Theater.

Voor meer informatie: www.oepz.org


Krinkelkoppen weten het wel

De Krinkelkoppen weten het wel, maar wist jij dat:

  • De krinkelkoppen Pilsje Hoempa weer organiseren en wel op 9 Februari. Er kan nog ingeschreven worden, we hebben nog enkele plaatsen vrij.
  • De Krinkelbloazers nog op zoek zijn naar enthousiaste muzikanten op trompet of bariton.
  • We op zaterdag 1 Maart, tijdens De Zotte Avond Q-Music in the house hebben met het foute uur. Het gaat een geweldige avond worden!
  • De carnavalsmis weer opgestart is en iedereen 1 Maart alvast in zijn agenda kan noteren.
  • Grootvorst Wil d'n urste en adjudant Jan vol enthousiasme zijn en er een geweldig jaar van gaan maken.
  • PCV de krinkelkoppen dit jaar alles volgens nieuw concept gaan voeren en er meer plek is voor kapellen om te komen spelen. Aanmelden bij pr@krinkelkoppen.nl.

Voor meer informatie: Nancy van Bergen, e-mail: pr@krinkelkoppen.nl.


Rollen omgekeerd bij Raauw Ossekar

De eerste nieuwe hoogheid van het Osse carnaval werd zaterdag 2 november bij de Raauw Ossekar gepresenteerd aan publiek en Raad van Elf. Voor Grootvorst Leon dun Urste en zijn adjudant Jack wordt het een druk jaar met vele feestelijkheden.

In een goedbezochte residentie de Hille werd het duo om elf minuten over tien onthuld. Stipt op dat tijdstip werd het Ossekarretje de zaal in gereden. Echter, uit het karretje kwamen de Jeugdgrootvorst en –adjudant gesprongen. Logisch, bleek al snel, want nieuwe Grootvorst en adjudant stonden als altijd als raadslid op het podium.

Niet voor de eerste keer staat het tweetal voor deze taak, alleen zijn ditmaal de rollen omgekeerd. In 2007 was Jack Coehorst Grootvorst en werd hij terzijde gestaan door Leon Kersten als adjudant. Deze samenwerking moet goed bevallen zijn, want dit jaar wordt deze dus in een andere variant voortgezet.

Valkenswaard is de woonplaats van Leon I en het Osse carnaval is hem in 2007 goed bevallen. Als logistiek medewerker is het heen en weer reizen geen bezwaar en Raadslid bij de Raauw Ossekar worden was dus een logische stap. Liefhebberijen van de nieuwe Grootvorst zijn vissen en voetbal (uiteraard met PSV als favoriet). Adjudant Jack (49) is vakleerkracht tuinbouw in Rosmalen. Jack is begonnen als vrijwilliger bij de Raauw Ossekar en is nu ook bestuurslid. Daarbij is hij ook druk betrokken bij de wagenbouw. Hun vriendschap bestaat al 32 jaar. Beide hoogheden zullen vaak bij de vele carnavalsfeesten in en rond Oss aanwezig zijn; het plan is er een geweldig seizoen van te maken.


’T KenNet wint Liedjesfestival met "D'n Oss ziet Abraham”

Bij het Maaslands Carnavals Liedjes Festival zat de stemming er al vanaf de allereerste minuut goed in. Het Oude Theater blijkt een fantastische locatie voor dit 33e muzikale carnavalsfeest. Deelnemers, publiek en organisatie De Raauw Ossekar zijn enthousiast en dat was de hele avond volop te merken.

Na de opening door Grootvorst Leon dun Urste en Adjudant Jack was er een optreden van De Smartlappers dat ook nog stemmingverhogend werkte. In drie voorrondes werd door de elf deelnemers opgetreden. Daarbij werd door een vak- en publieksjury bepaald welke zes groepen door konden naar de Finale. Alle Finalisten gaan deze week naar de studio voor een opname,die vanaf 19 januari gratis te downloaden is. Extra daarbij is het nummer “Ons Cafeeke” van CV de Afschuimers, die de tekst van “Ons Café” van Django en Frans Duits nieuw leven in hebben geblazen. Hun creatie verdiende de titel Maaslandse Smaakkraker.

Na de spannende Finale werd bekend welk nummer dit carnavalsseizoen ingaat als de Maaslandse Carnavalskraker; “D’n Oss ziet Abraham” van CV ’T Kennet. De tekst van hun lied refereert aan het 50 jarig jubileum van Stichting Carnavals Viering Oss. Samen met dweilkapel De Klooiers zullen zij nog vaak te horen en te zien zijn bij allerlei carnavalsfeesten in het Ossekoppenrijk.
De tweede plaats is op anderhalf punt behaald door BB en de Klooiers met “ik krijg de kriebels”, Doet Hier Iets werd derde met het lied “de allerlaatste”.
De presentatieprijs, uitgereikt door Stadsprins Mariëlle en Adjudant Diana, is door 2 groepen behaald; de Hekkensluiters en Los Zand.
De poedel, een prijs van de President van de SCVO, vind een nieuw thuis bij Echt Fout.

De volledige uitslagen en foto´s van het Maaslands Carnavals Liedjes Festival zijn te vinden op www.raauwossekar.nl.


Geboren: Floris

Op 18 oktober 2013 is geboren de jeugdprins van 2025, Floris I.

Zoon van Arno Smits, voorzitter van de commissie Ossekoppenplein, en Angela van den Berg.


In memoriam: Krinkelkop Rien Brocks

Op 6 oktober 2013 kregen wij het trieste nieuws dat Rien Brocks na een kort ziekbed is overleden.

Rien was een van de mannen die aan de wieg van de Krinkelkoppen heeft gestaan op 26 december 1973. Vanaf de start tot 2009, een periode van 36 jaar, heeft Rien zich als penningsmeester ingezet voor de carnavalsvereniging.
In het seizoen 1981-1982 heeft Rien als grootvorst de scepter gezwaaid over de Krinkelkoppen.
Bovendien was Rien tot op het laatste moment degene die zorgde dat het bezoek van de Krinkelkoppen aan de langdurig zieken in de Krinkelhoek, een week voor carnaval, tot in de puntjes geregeld was.
Wij verliezen in Rien een betrokken, sociaal mens.

PCV de Krinkelkoppen Oss


Gevraagd: Commissielid Jongerencommissie

De Jongerencommissie heeft een vacature voor algemeen commissielid. Onze commissie is niet alleen een jonge commissie, ook de gemiddelde leeftijd is een stuk lager als bij de meeste andere commissies.

Wil jij onze extra handen zijn bij het organiseren van leuke evenementen voor de jongeren van het Ossekoppenrijk, en ben je 18 jaar of ouder, meld je dan aan.

Voor meer informatie: Theo van Heukelom, voorzitter, e-mail: jongeren@scvo.nl.


Gevraagd: Commissieleden Ossekoppenplein

De commissie Ossekoppenplein heeft nog de volgende vacatures:

Dagvoorzitter zondag Ossekoppenplein
Technische ondersteuning Ossekoppenplein
Algemene ondersteuning Ossekoppenplein

Voor meer informatie: ossekoppenplein@scvo.nl.


Gevraagd: Assistent social media manager

Zijn / haar taak is het promoten van Carnaval in het Ossekoppenrijk, gebruikmakend van de actuele social media (top periode november tot en met maart). Hij of zij informeert volgers over alle Carnavalsevenementen in Oss, van zowel de carnavalsverenigingen en muziekkapellen, het Gilde van Osse Carnaval Horeca als de Stichting Carnavals Viering Oss.

Voor meer informatie: Willie van Druten, voorzitter, e-mail: prvoorlichting@scvo.nl.


Nieuwe commissieleden

Dook Lammerts Komend carnavalsseizoen ben ik “Kanselier van het protocol” voor HDH de stadsprins. In deze functie zal ik bij alle officiële gelegenheden waar onze hoogheid ontvangen wordt, zorgdragen voor haar aankondiging aan het aanwezige publiek. Dit zullen we in bijzondere stijl gaan uitvoeren, waardoor we Hare Doorluchtige Hoogheid op een protocollaire wijze in het middelpunt van de aandacht gaan zetten.
Bij de aankondiging van HDH, zullen wij het publiek actief betrekken. Iedereen gaat zo deel uitmaken van dit protocol, waardoor alle Ossenkoppen en Ossenekskes nog meer betrokken raken bij onze Prins en gevolg. Ik hoop jullie heel binnenkort deelgenoot te kunnen maken van dit protocol en samen met mij bij alle gelegenheden onze Stadsprins op een overweldigende manier te mogen begroeten.
Onder het motto : “Carnaval wordt pas een feest, als onze stadsprins is geweest”. Wens ik iedereen een geweldig carnaval seizoen 2013-2014 toe! Alaaf!

Huppelkes

Ise van Hal is 9 jaar en zit in groep 6 op Daltonschool In Balans. Ze vindt het super leuk dat ze Huppelke is, omdat ze heel erg van Carnaval houdt. Ise heeft een jonger broertje Vic.
Emma Vaessen is 9 jaar en zit in dezelfde groep als Ise op Daltonschool In Balans. Ook Emma heeft een broertje; hij heet Rens. De hobby's van Emma zijn tekenen, knutselen, buiten spelen en ballet. Ze vindt dansen leuk, en daarom is ze blij dat ze bij de Huppelkes zit.
Eva van Berkum is 10 jaar en zit in groep 7 van de Korenaer. Haar hobby's zijn dansen en tekenen. Eva heeft een tweelingzus Vera en nog een oudere zus Anouk. Ze vindt het leuk dat ze Huppelke is geworden, omdat ze van dansen houdt.
Huong van Grinsven is 11 jaar en zit in groep 8 van De Polderhof. Haar hobby's zijn dansen, zingen en viool spelen. Huong heeft een zusje Lisa en een broertje Daniel. Ze vindt het leuk om zich te verkleden met Carnaval.
Julia Schenk is 10 jaar en zit in groep 7 van de John F. Kennedyschool. Ze vindt de sfeer met Carnaval altijd erg gezellig en ze houdt van dansen, dus is ze heel gelukkig dat ze nu Huppelke is. Julia heeft de volgende hobby's: ballet, knutselen, schilderen en tekenen. Julia heeft een oudere broer Jasper.
Nanne van den Heuvel is 9 jaar oud en zit op de Teugelaar in groep 6. Ze houdt van Carnaval omdat ze de muziek leuk vindt en het leuk vindt om te verkleden. Nanne heeft een broertje Stijn.

Vrienden van 't Osse Carnaval

Jeroen Reijs heeft geen foto nodig want iedereen kent hem wel vanuit de Raad van 11. Hij is lid van CV de Hekkesluiters maar gaat vooral de VOC ondersteunen bij het maken van nieuwe vrienden! En dat gaat zeker lukken. In de eerste weken is hij al aardig op dreef.

Commissie Ossekoppenplein

Fred Korssen (ook bekend als Boer Govert). In het dagelijkse leven ben ik mede-eigenaar van Profshop de Wit, en ik ben de nieuwe dagvoorzitter van het Ossekoppenplein op dinsdag. Na mijn leuke ervaringen als Boerenbruidegom afgelopen seizoen, heb ik volmondig ja gezegd toen het bestuur van SCVO vroeg of ik interesse had om voorzitter van de Commissie Boerenbruiloft te worden. Daarnaast vroeg de commissie Ossekoppenplein, waar ik dagvoorzitter op zondag was, of ik dagvoorzitter van carnavalsdinsdag wilde worden. De Boerenbruiloft op dinsdag is door mijn voorganger Edwin Tulkens en zijn medewerkers al zeer goed op het plein neergezet. Wij zullen dan ook zeker de tradities, zoals boerenspelen met de leden van Goch, de vrolijke middag voor de bejaarden, de boerenklompjes, balkenbrij en advocaat met slagroom, en natuurlijk de trouwplechtigheid van het Boerenbruidspaar voortzetten en misschien verder uitbreiden. De komende maanden zullen wij u zeker op de hoogte houden van wat er allemaal op carnavalsdinsdag gaat gebeuren. Enerzijds door middel van de nieuwsbrief van de SCVO, anderzijds via de pagina’s van het Ossekoppenplein en de Boerenbruiloftpagina op Facebook. Ik hoop dat het voor iedereen ook dit jaar weer super seizoen mag worden. ALAAF!
Robert Weijers Sinds dit seizoen ben ik nieuw commissielid bij het Ossekoppenplein op de zaterdag.
Ik ben van huis uit geen carnavalsvierder (want mijn roots liggen in de achterhoek). 23 Jaar geleden ben ik naar Oss verhuisd om daar samen te gaan wonen met Saskia Theunesen een van de zeven Kletskoppen van carnavalsklupke de Kletskoppen. Op deze manier ben ik ( kon er niets aan doen) betrokken geraakt bij het Osse carnaval, het ene jaar vier ik carnaval intensiever dan het andere jaar. Afgelopen jaar, het jubileum jaar van de kletskoppen, heb ik als zeer leuk ervaren.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als tegelzetter en maak voornamelijk luxe badkamers. In mijn vrije tijd ben ik duikinstructeur bij duikvereniging de Waterman in Oss en fiets ik, in de zomer ga ik graag kamperen en in de winter skieén en ik houd van lekker eten.

Raad van elf

Thom de Jong Vanaf dit carnavalsseizoen mag ik de taak van Stadsgrootvorst gaan vervullen. Als geboren Rotterdammer, zit het carnaval niet in het bloed. Maar desondanks kruipt het gezonde carnavals virus door mijn aderen, waar dit vandaan komt weet ik nog steeds niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik dit met veel plezier doe en blijf doen. Met een leeftijd van 28 jaar kan ik nog wel even vooruit. En na een zwaar nachtje heb ik geluk met mijn beroep als hovenier. Want wat is er beter dan vroeg opstaan en de frisse buitenlucht.
Stan Smits Ik ben 20 jaar en mijn werk is piano- en drumles geven, en repeteren met 3 jeugdorkesten. Ik studeer muzieksolfege, schoolmuziek en orkestdirectie. Ik schrijf zelf muziek en ik zing erg graag. Tussen mijn werk en studie door sport ik veel (fitness, hockey en wielrennen). Ik ben bij de SCVO begonnen als jeugdprins en in 2009 met een groep jongens gestart met de raod van half 11. Vanaf 2012 update ik de scvo-site en doe ik alle social media van de scvo. En verder zit ik al heel lang in de raod van 11, sinds vorige week:)
Luuk Hermkens Ik ben zoon van Pedro en Miranda Hermkens, die allebei erg actief zijn in het carnaval vieren. Ik ben 23 jaar en ben een enthousiaste gamer, muziekliefhebber en ik ben gek op schrijven. Ik houdt ook van koken, reizen en uitgaan met mijn vrienden. Sinds kort ben ik begonnen aan carnaval, want ik heb het altijd ontweken. Ik vond dat carnaval "maar een raar gebeuren hoor!". Maar sinds kort, vooral door het bekijken van de gezelligheid, aanstalte gemaakt om gezellig mee te doen. Kom ik zo "hoppatee" in de raad van elf te zitten. Super gezellig, altijd lachen en veel praten, vooral dat laatste. Buiten carnaval ben ik een ICT'er in hart en nieren. Ik werk ontzettend graag aan computers en het uitzoeken van problemen, dat vind ik leuk. Ik los ze nog liever op natuurlijk! Ik woon op mijzelf en heb een moeilijke tijd achter de rug, maar zie de toekomst in met veel plezier! Ik ga carnaval vieren zoals het hoort, met veel gebrul en veel plezier. Met carnavals groeten van Luuk! Alaaf!
Stijn Korssen Ik ben 20 jaar jong, zoon van boerenbruidegom Govert van afgelopen seizoen en zit sinds dit jaar bij de raad van 11. Ik volg een MBO-studie in Utrecht en mijn hobby’s zijn voetballen, gamen en met vrienden gezellig ergens wat drinken. Verder werk ik op de zaterdagen bij Profshop M. de Wit en voetbal ik op dit moment bij FC Schadewijk.

Prinsengarde

Ilse Mulder Ik ben 16 jaar en dit jaar zit ik voor het eerst bij de prinsengarde! Ik doe klassiek en jazz ballet bij balletschool Dimphy en ik vind het erg leuk om te tekenen. Ik zit in 5 vwo van het TBL hier in Oss. Carnaval vind ik super leuk, al ben ik nooit echt betrokken geweest bij een club of vereniging. Dit jaar is dat dus voor het eerst en ik ben best wel benieuwd hoe dat allemaal gaat, maar het wordt vast super! Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!
Zoë Fransen Ik ben 15 jaar en nieuw in de Prinsengarde, maar zeker niet in het carnaval. Op mijn 4de heb ik een keer de optocht meegelopen met de Kletskoppen, de groep waar mijn moeder bij zit. Toen ik in groep 6 zat ben ik bij de Huppelkes gekomen en daarna ging ik naar Between. Ik volg tweetalig onderwijs op het Maaslandcollege en heb een aantal dagen geleden mijn Junior Certificate gekregen. Ik zit nu in havo 4. Later wil ik graag iets met tv, film of toneel gaan doen. Ik houd naast dansen erg van acteren en zingen. Maar het meest houd ik toch van carnaval.

Vertrokken commissieleden

Commissie Ossekoppenplein

Edwin Tulkens Na 4 seizoenen heeft Edwin afscheid genomen van de commissie Ossekoppenplein als dagvoorzitter dinsdag. De commissie dankt hem met 4 x Alaaf voor het vele werk dat hij heeft verzet.