Agenda
11 Jarig Jubileum Feest zaterdag 22 juni 2024 vanaf 20:30
Groene Engel
Meer agendapunten >

Regelement "R-OSS-ettenregen" van de Stichting CarnavalsViering Oss (SCVO)

Waarderen van “Vrijwilligers van het Osse Carnaval “ door middel van uitreiking van de

“R-OSS-et van de Prins ”.

Er zijn vele vrijwilligers actief in het Osse Carnaval. Gezamenlijk zetten zij het Osse Carnaval op de kaart. De Stichting CarnavalsViering Oss heeft sinds het seizoen 2012-2013 een R-OSS-ettenregen ingevoerd.

De naam “R-OSS-et van de Prins” is afkomstig van het woord ‘rozet / rosette’ met een knipoog naar ons eigen Oss en uitgereikt door de Osse Stadsprins.
Onder andere in de sportwereld, zoals bij paardensport worden onderscheidingen en prijzen uitgegeven met een rozet als teken. Vandaar dat dit ook goed bij een Os past en dus ook bij een Ossekop of Ossenek welke zich op een bijzondere wijze gedurende meerder jaren heeft ingezet voor het Osse Carnaval.

Aanvragen voor een “R-OSS-et” kunnen in basis door iedereen worden gedaan, behalve door de voorgedragen persoon zelf. Vaak zullen deze voordrachten komen vanuit het bestuur van een carnavalsvereniging, een kapel of commissie. Maar deze zouden ook kunnen komen vanuit wijkraden, schoolbesturen, sportverenigingen, etc. Als de voordracht maar te maken heeft met het thema ‘Carnaval’.

De bedoeling is telkens weer om een vrijwilliger in het zonnetje te zetten en hem te bedanken voor de jarenlange inzet voor het Osse Carnaval.

Voorwaarden voor voordracht zijn:

 • Alleen natuurlijke personen kunnen worden voorgedragen.
 • Persoon dient momenteel als vrijwilliger actief te zijn in het Osse Carnaval.
 • Men dient in het seizoen van toekenning exact 11, 22, 33, 44, 55 jaar actief te zijn in het Osse Carnaval.
 • Dubbele functies in dezelfde periode tellen maar 1 maal mee (zie voorbeeld).
 • Lidmaatschap van een CarnavalsVereniging alleen is onvoldoende, men dient wel een actieve vrijwilligersrol te hebben (gehad).
 • Er dient sprake te zijn van een actieve vrijwilligersrol. Puur financiële ondersteuning zoals  sponsor- of donateursjaren tellen niet mee.
 • Jaren mogen zijn opgebouwd bij verschillende verenigingen of vanuit verschillende rollen.

Let op:
Aanvragen dienen aan bovenstaande voorwaarden te voldoen. Dit houdt niet in dat toekenning van de aanvraag automatisch geschiedt. Het Bestuur van de SCVO beslist over de uiteindelijke toekenning en kan zonder opgaaf van reden dan ook afwijken van bovenstaande regels.

De Voordracht dient te worden voorzien van :

 • Gegevens voorgedragen persoon
 • Wie en/of welke vereniging draagt voor
 • Gegevens contactpersoon (naam, adres, email, telefoonnummer)
 • Onderbouwing van de voordracht in ongeveer 100 woorden.
 • Overzicht staat van dienst (Zie bijgaand voorbeeld).

De R-OSS-ettenregen is een betrekkelijk jong initiatief van de SCVO. Gedurende de tijd kunnen bovenstaande regels dan ook worden verfijnd en aangepast. Een en ander ter beoordeling aan de organisatie. De R-OSS-et van de Prins kent een variant per 11 jaar.

R-OSS-et van d'n Urste 11
R-OSS-et van d'n Twidde 11
R-OSS-et van d'n Dorde 11
R-OSS-et van d'n Vierde 11
11 Vrijwilligersjaren
22 Vrijwilligersjaren
33 Vrijwilligersjaren
44 Vrijwilligersjaren

De R-OSS-et van de Prins wordt alleen persoonlijk uitgereikt door de Stadsprins van Oss op de dag en het moment waarop de R-OSS-ettenregen zal plaatsvinden. Deze zal persoonlijk worden uitgereikt en kan NIET door een vervanger in ontvangst worden genomen. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan de organisatie besluiten hiervan af te wijken.

Voorbeeld:
Ben-Pieter is lid van een kapel, maar heeft hiervoor diverse functies/rollen gehad binnen het Osse Carnaval.(Heden = seizoen 2013-2014.)

Omschrijving Rol Seizoen van Seizoen tot Aantal Geldig
CV De Natnekskes Deelnemer Jeugdoptocht 1981-1982 1984-1985 4 4
CV Op goed geluk Wagenbouw 1988-1989 1990-1991 3 3
SCVO Raod van 11 1989-1990 1997-1998 9 7
SCVO StadsGrootVorst 1995-1996 1997-1998 3 -
Kapel NieMauwe Triangel 1999-2000 2012-2013 14 14
Kapel NieMauwe Penningmeester 2005-2006 2010-2011 6 -
Kapel Grof Geweld Trompetist 2012-2013 Heden 2 2
Totaal         30

Ben-Pieter is dus van 1981-1982 tot 2013-2014 al actief dus loopt over 42 jaren heen.
Dubbele functies gedurende bepaalde jaren tellen maar 1 maal mee.

In totaal heeft hij nu dus 30 Vrijwilligersjaren.