Agenda
Er zijn nog geen data bekend.

nieuwsbrief_1

Eerste nieuwsbrief van SCVO


Hier is de eerste nieuwsbrief van de Stichting CarnavalsViering Oss (SCVO). Van oudsher was de Carnavalskrant hét communicatiemiddel van de SCVO met het Osse publiek. Maar, tijden veranderen en de vraag was of bij de verschillende doelgroepen de juiste boodschap overkwam.
We meenden dat we de echt betrokkenen van het Osse carnaval beter en vaker actief moesten informeren over wat er leeft in het Osse carnaval en dat is de reden dat hier de eerste nieuwsbrief van de SCVO naar u wordt gemaild.
We willen u hiermee beter en directer informeren. De Carnavalskrant, die komend jaar op woensdag 11 februari verschijnt, krijgt meer het karakter van een Carnavals Evenementen Krant. Hierin worden alle activiteiten en evenementen van de SCVO en de verenigingen in de schijnwerper gezet. De informatie over clubs, kapellen, carnavalsverenigingen blijft voorbehouden aan de nieuwsbrief.
De redactie van de nieuwsbrief is in handen van de commissie PR en voorlichting van de SCVO. Voor het inzenden van kopij en meer informatie: Marja van Bon, e-mail: nieuwsbrief@scvo.nl.

Presidentiële column

Ossekoppen en Ossenekskes, Alaaf!
Voor jullie ligt de eerste uitgave van de Nieuwsbrief, geschreven door en voor de doorwinterde Osse carnavalsvierder. Binnen het Osse carnaval zijn naar schatting enkele duizenden mensen betrokken bij de organisatie van het Osse carnaval. Dat kan zijn als lid van vereniging of club, als muzikant in een van de vele kapellen, als wagenbouwer of als deelnemer aan Optocht, Liedjesfestival of een van de vele andere evenementen. Het is goed dat jullie als groep voortaan op de hoogte worden gehouden van het vele nieuws op carnavalsgebied.
Na het rapport ‘Nije Kiel’ zijn we ons als SCVO weer bewust van onze rol. Het bewaken van Osse carnavalstraditie, de belangenbehartiging van de carnavalsvierder en –organisator, het organiseren van evenementen en – last but not least – de promotie van het Osse carnaval. Dat doen we niet alleen met deze Nieuwsbrief. Dankzij een intensieve samenwerking met onze mediapartner De Winter verschijnen vanaf 1 november al speciale katernen in Regio Oss met als doel de Ossenaren te informeren over de evenementen die komen gaan. En uiteraard vlak voor carnaval de Carnavalskrant als wegwijzer voor de vier dolle dagen. Ook D-TV en de borden van OogVoorOss willen we benutten om meer mensen mee te laten genieten van het mooiste feest van het jaar.
Dat feest proberen we ook verder inhoud te geven. Daar zijn we al mee begonnen door de Onthulling van onze jeugdprins, Niek I, te houden op dezelfde plaats waar de grote Stadsprins onthuld wordt: De Groene Engel. Ook zijn we druk doende om de prijsuitreiking van de Optocht naar D’n Heuvel te halen als kloppend hart van het Osse carnaval. Op diezelfde Heuvel sluiten we op dinsdag voortaan de vier dolle dagen af met zoveel mogelijk carnavalsvierders. En we richten ons nadrukkelijk op de groep jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Tot slot hopen we in de aanloop naar carnaval de binnenstad geel-blauw te kleuren door het ophangen van de narrenkappen zoals ze voor De Groene Engel en de carnavalswinkel hangen.
Dat geel-blauw staat vanaf dit jaar nadrukkelijk in het middelpunt, vandaar het motto ‘Zô Geel dagge Blaauw ziet’. Deze kleuren binden ons als Osse carnavalsvierder. Door de verkoop van geel-blauwe sjaals met onder andere een etiket met de tekst van ‘Oss ge het nog steeds apart’ willen wij die band verder uitdragen. Ik hoop dan ook dat jullie allemaal, naast de eigen clubkleuren, die geel-blauwe das gaan dragen.
Ondertussen zijn jullie allemaal druk doende met de voorbereidingen op carnaval. Ik wens jullie daar veel succes bij. Ik hoop jullie de komende maanden vaak te ontmoeten tijdens de vele evenementen in de aanloop naar carnaval 2009.
Alaaf!
Robert-Jan Steegman,
President SCVO

Osse Stadsprins Arno I geïnstalleerd

Tijdens een uitverkocht 11-11 Bal in de Groene Engel is op 15 november 2008 Stadsprins Arno I onthuld door President Robert-Jan Steegman van de SCVO. Om 21.41 uur (11 minuten over half tien) kwam Arno I te voorschijn uit een os die werd voortgetrokken door het aanstaande Boerenbruidspaar. Samen met zijn adjudant Edward gaat Zijne Doorluchtige Hoogheid Arno de Ossekoppen en Ossenekses voor in het vieren van het 45e Openbaar Carnaval in Oss. Mede door de inbreng van alle Osse kapellen en diverse artiesten duurde het feest tot in de late uurtjes.
Stadsprins Arno I (Arno Smits, 43 jaar) is in het dagelijkse leven directeur-eigenaar van Smits Rijopleidingen in Oss. Samen met zijn vrouw Sylvia heeft hij een zoon van 12 en een dochter van 9. Uiteraard is Arno een fervente carnavalsvierder. Daarnaast is hij actief in de sponsorcommissie van Winterland. Met zijn bedrijf zet hij zich al vele jaren in voor het Dode Hoek Project van Veilig Verkeer Nederland. Als hobby restaureert Arno I oldtimers en doet hij het nodige aan sport.
Adjudant Edward (Putters) is ook een geboren en getogen Ossenaar, 39 jaar, getrouwd met Cine en trotse vader van een 7-jarige zoon. Hij is zelfstandig ondernemer in het familiebedrijf Drukkerij Putters te Oss. Als hobby heeft Edward onder andere het bestuurslidmaatschap van SV TOP, waar hij ook nog actief is in het vierde elftal. Enkele maanden geleden werd Drukkerij Putters de Hofdrukker van de Stichting Carnavals Viering Oss. Het toeval wil dat Stadsprins Arno I Edward vroeg als Adjudant, waardoor hij nu een dubbelfunctie binnen het Osse carnaval vervult.
Samen met de zaterdag eveneens geïnstalleerde Jeugdprins Niek I en zijn adjudant Jeroen willen Arno I en adjudant Edward zoveel mogelijk Ossekoppen en Ossenekses meenemen in het carnavalsgedruis met als motto ‘Zô Geel dagge Blaauw ziet’.

Prinselijke column

Ossekoppen en Ossenekskes,
Als eerste wil ik, als Stadsprins Arno dun Urste, jullie allemaal bedanken voor het geweldige onthaal op 11-11-2008. Munne adjudant Edward en ik hebben een geweldig feest mee mogen maken. De afgelopen jaren hebben wij dit feest ervaren als bezoeker van het 11-11 Bal, lekker vanuit de zaal met un pilske in de hand. Prachtig natuurlijk, maar dit is toch anders…
Al vanaf mijn geboorte heb ik carnaval gevierd. In de eerste jaren nog in de garage van Riemersma aan de Euterpelaan. Later, tot begin jaren negentig, in D’n Iemhof bij de Raauw Ossekar. Na die tijd waren we vooral te vinden in het centrum van Oss.
Vreemdgaan
Ook gingen we af en toe vreemd. Zo hebben we een aantal malen meegedaan met een playbackshow in het Hart van Brabant in Den Bosch. Ik mag zeggen dat we door het behalen van de 3e plaats met een ‘dubbele overwinning’ huiswaarts zijn gegaan… Adjudant Edward, Edwin Tulkens en ondergetekende kropen volledig in de rol van Jan Klaasen de trompetter… van Den Helder tot Den Briel!
We waren niet aangesloten bij een carnavalsvereniging. Het bleek voor vele mensen dan ook een verrassing te zijn om mij als Stadprins op het podium te zien.
Smoesje
Ergens eind augustus 2008 werd ik benaderd door onze President. Met het smoesje dat hij een vrachtauto nodig had voor de optocht, maakte hij een afspraak. Na een gesprekje over van alles en nog wat, werd ik verrast met de vraag of ik wel door had waar hij nou eigenlijk voor kwam… Nee, ik had het echt niet door en zeker ook niet verwacht!
Na zijn vraag of ik de Stadsprins van Oss wilde worden, moest ik toch wel even nadenken. Als ik het zou doen, dan wel voor de volle 200 procent: alles of niks. Het is – uiteraard – ‘alles’ geworden!
Ook stelde onze President meteen maar de vraag wie dan de Adjudant zou worden. Die had ik direct op het netvlies: in combinatie met mij zou Edward de aangewezen persoon zijn. Gelukkig stemde ook hij in nadat onze President hem hierom had verzocht. En ook onze vrouwen gaven (wederom) het ‘ja’-woord.
Nieuwe mensen
Ik moet zeggen: ik dacht dat ik half Oss al kende, maar ik ben de afgelopen weken weer een hoop nieuwe mensen tegengekomen. Wat me vooral opvalt, is hoeveel mensen er direct betrokken zijn bij het Osse carnaval. De meeste ‘gewone’ carnavalsvierders hebben dit – net zoals ik al die tijd – niet in de gaten. Ik merk dat er ontzettend veel enthousiasme en gedrevenheid zit onder de mensen. Je kunt concluderen dat door al deze vrijwilligers het Osse carnaval op de kaart is gezet.
De komende tijd hoop ik nog velen van jullie tegen te komen in het Osse. Mocht het zijn dat ik je effe nie zie, denk dan nie: ‘Wanne streilijke vent’. Groet maar gewoon en ge krijgt altijd unne groet terug.
Veul leut
Ik wens alle carnavalsvierders een ontzettend leuke periode, maak veul leut met elkaar. Maak ook alle mensen in je omgeving enthousiast, neem ze op sleeptouw en laat ze lekker meegenieten van het mooie Osse carnaval.
Alaaf, alaaf, alaaaaf!
Uwe Stadsprins,
Arno I

Niek d’un Urste nieuwe Jeugdprins van Oss

Stadsjeugdprins Niek is op zaterdag 15 november in zijn geheel nieuwe prinsenoutfit onthuld in de Groene Engel. Vanaf dit carnavalsseizoen geen rood prinsenpak meer, maar een nieuw kostuum in de echte Osse kleuren blauw en geel. Jeugdprins Niek Reijnders en zijn adjudant Jeroen van de Loop kennen elkaar al jaren en zijn vaak samen te vinden bij de activiteiten voor de jeugd van het KAKO. Prins Niek zit op basisschool In Balans en adjudant Jeroen op de Sterrebosschool.
Jeugdprins Niek en adjudant Jeroen zijn uit het echte carnavalshout gesneden. Jeugdprins Niek heeft zelfs al een keer een eerste prijs behaald bij de Osse jeugdoptocht. Ook de ouders van Jeugdprins Niek en adjudant Jeroen zijn fanatieke carnavalsvierders. De vader van Jeugdprins Niek, Bart Reijnders, heeft samen met carnavalsvereniging Los Zand en feestkapel Vrüg Ligt zelfs een heuse carnavalshit op zijn naam staan: ‘De Bouwmanbal’.
De onthulling van Jeugdprins Niek en adjudant Jeroen vond dit jaar plaats in de grote zaal van de Groene Engel. In tegenwoordigheid van Burgemeester Klitsie en de president van de SCVO, Robert-Jan Steegman, kwamen Niek en Jeroen uit de traditionele os gekropen. De onthulling werd dit jaar voorafgegaan door een spetterende kindershow verzorgd door Douwe Homma. De bekendmaking van de Jeugdprins werd omlijst door een optreden van de officiële dansgarde van de Jeugdprins, de Huppelkes, en een viertal kapellen. Ook werd de nieuwe Jeugdprins vereerd met een bezoek van zijn collega uit het Knollenrijk Berghem.
Dit jaar was er een wedstrijd aan de onthulling van de Jeugdprins verbonden. Wie de naam van de Jeugdprins of de school van de Jeugdprins wist te raden maakte kans op een Wii of iPod. De prijswinnaars werden door de Jeugdprins getrokken uit alle deelnemers die zijn naam of de naam van zijn school goed hadden geraden. Na bekendmaking van de prijswinnaars konden familie, vrienden en andere belangstellenden de nieuwe Jeugdprins gelukwensen met zijn nieuwe ambt tijdens de officiële prinsenreceptie.

Algemeen bestuur SCVO weer op sterkte

Door het aangekondigde vertrek van enkele bestuursleden van de SCVO is in de vergadering van 6 oktober 2008 een aantal nieuwe bestuursleden benoemd.
Adriaan van Hal neemt afscheid als vice-president en als voorzitter fondsenwerving. Adriaan van Hal blijft als ambassadeur bij de SCVO betrokken. Een van zijn dubbele taken wordt overgenomen door Tom Sijpestijn. Tom is de nieuwe voorzitter van de commissie Fondsenwerving en heeft inmiddels een compleet nieuwe commissie geformeerd. Robert van Geffen gaat de rol vervullen van vice-president. Loe van Erp heeft een jaar lang het secretariaat op zich genomen en heeft aangekondigd het hierbij te laten. Pedro Hermkens is benoemd tot de nieuwe secretaris van het Dagelijks bestuur en Angela van den Berg tot 2e secretaris. Angela vervangt hiermee Suzanne Bosmans en wordt automatisch lid van het Algemeen bestuur. De commissie senioren- en reumabal wordt voortaan geleid door Ineke van den Bogaart. Ineke vervangt hiermee Anneke en Marjo Olde Heuvel.
Met deze benoemingen is zowel het Dagelijks bestuur als ook het Algemeen bestuur volledig op sterkte.

Ut derde groat Osse carnavals nei-joars feest!

Twee jaar geleden hebben de Osse carnavalsverenigingen besloten om een gezamenlijk Neijoars feest te organiseren voor ‘ut Groat Oss’. Momenteel ligt de organisatie in handen van de SCVO, PCS de Raauw Ossekar, PCV de Krinkelkoppen en CV ’t Ken Net. Binnen de Raad Carnavals Overleg (RCO) is afgesproken dat de SCVO een constante factor in de organisatie is en dat overige verenigingen op roulatiebasis kunnen assisteren.
In plaats van een receptieachtige opzet met veel protocol is gekozen om Stadsprins Arno I en Jeugdprins Niek I van Oss samen met de Grootvorsten Mark I en Fred I van De Krinkelkoppen en De Raauw Ossekar, uitgebreid met Prins Theo I van Berghem, via een korte ludieke sketch gezamenlijk een originele nieuwjaarswens te laten presenteren. Hierbij worden zij uiteraard ondersteund door hun Adjudanten. Dit om een zo kort mogelijk protocol te hebben en de aandacht vooral op een feest te richten.
Het is niet alleen een feest voor de carnavalsvierder. Iedereen in de regio Oss is hierbij van harte welkom, of zij nu aangesloten zijn bij een vereniging, Stichting, clubje, een kapel of gewoon ongebonden zijn. Een gezellige avond voor iedereen met vooral veel en zeer goede muziek. Een uitgelezen gelegenheid om je collega carnavalsvierders, vrienden of kennissen een gelukkig Nieuwjaar te wensen.
De rode draad in de muzikale invulling is de allround coverband Riverside, met een uitgebreid repertoire voor een onvergetelijke avond. In hun pauzes zal een aantal Osse dweilkapellen, op hun eigen wijze, het feest overnemen om te garanderen dat de sfeer erin blijft.
De organisatie heet u van harte welkom op zaterdag 3 januari 2009 in Vivaldi! aan de Molenstraat 81 in Oss. De zaal is open vanaf 20.00 uur en om 20.30 uur begint het officiële programma.
Voor meer informatie: Roel Boerboom, e-mail: rv11@scvo.nl.

Het Osse ‘Concert Carnavalesk’!

Fantastische carnavalssfeer in muzikaal maatkostuum
Het derde Pronkconcert van SCVO zal vele veranderingen kennen. Wij, van de commissie EPS, zijn ons meer en meer gaan toeleggen op een concert met carnaval én muziek als uitgangspunten. Vandaar hebben we gekozen voor een andere naam, die de lading van ons concert veel meer dekt.
Vanaf dit jaar zal het Pronkconcert voortaan de (39ste) Osse pronkzitting: ‘Concert Carnavalesk’ gaan heten met als jaar motto ‘Zô Geel dagge Blaauw ziet’.
Om er een echt carnavalsconcert van te maken hebben we extra aandacht besteed aan het orkest, de solisten en deelnemers. De doelstelling was en is nog steeds dat het een Osse aangelegenheid moet zijn en blijven met zoveel mogelijk deelnemers uit Oss. Vandaar dat we, na twee jaar, afscheid genomen hebben van het Venloos Symfonie Orkest. Hiervoor in de plaats komt een professioneel orkest, dat onder de bezielende leiding staat van Piet van der Sanden uit Oss. Piet is tevens muzikaal leider van het gehele ‘Osse Concert Carnavalesk’, dus niet alleen het orkest, maar ook de solisten en deelnemers zullen intensief door hem begeleid worden. Overigens is het orkest een gedeelte van het Promorkest, dat om het jaar een fantastisch concert geeft in het TOP-Oss Stadion. Door de toevoeging van een Popcombo zal ook de muzikale invulling lichter en veel meer van deze tijd zijn.
Door de komst van Piet van der Sanden was de lijn naar een Carnavals (pop)koor gemakkelijk. De oudsten van jeugdkoor Joy verleenden graag hun medewerking, aangevuld met enkele enthousiaste andere koorgangers. Hierdoor hebben we dus een heus ‘Oss Koor Carnavalesk’ dat met vele nummers de zaal zal opzwepen.
Ook de solisten komen uit Oss, we hebben immers talent genoeg in Oss! We zijn dan ook zeer verheugd dat Babs van Balveren en Jeroen Princen (zanger van ‘Vanavond niet, Schat’) medewerking gaan verlenen aan ons Osse ‘Concert Carnavalesk’. Uit de vorige edities hebben we Berry Reijnen en Frans de Poot bereid gevonden deel te nemen aan ons concert. Sommige combinaties van solisten zullen hierdoor zeer verassend zijn. U zult ervaren dat bovengenoemde solisten ook iets anders kunnen zingen dan wat u van hen gewend bent. Bijzonder om te vermelden is dat we de Gebroeders Van Vugt bereid hebben gevonden om met zijn drieën deel te nemen aan ons concert. Zo heeft Maarten afgelopen jaar, zowel op ons concert als in het Promconcert, op geweldige wijze ´Brabant´ van Guus Meeuwis vertolkt en zijn de beide andere broers te bewonderen geweest in Villa Johanna en Hotel Johanna.
Samen met Doet Hier Iets, Oud Prinsen en Balletschool Dimphy voeren we dit jaar een waar spektakel ten tonele, dat zijn weerga niet kent in het Osse Carnaval. Eén van de hoogtepunten van de avond zullen zijn ‘Worldfamous tenor Stenzel en meesterpianist Meneer Kivits’. Zij brengen een theatraal concert dat absurd, uiterst muzikaal, snel en geraffineerd is. De heren gaan improvisaties niet uit de weg en zullen u ervan overtuigen dat klassieke muziek en humor uitstekend samengaan. Een fantastische act .
Kortom een Osse ‘Concert Carnavalesk’ dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij u moeite zal hebben om stil te blijven zitten. Wij zien u graag op zaterdag 14 februari 2009 in Theater De Lievekamp. Wees er snel bij en boek de beste plaatsen!
Voor meer informatie: Marco Ultzen, e-mail: jm.ultzen@hccnet.nl.

CarnaBal …. Een feest dat knalt voor de jeugd !!!

Wanneer je als kind opgroeit in het Ossekoppenrijk kun je op allerlei manieren in aanraking komen met het carnaval. Als baby naar het Luierbal, vanaf kleuter naar het Sokkenbal (of zelfs al eerder), meelopen in de optocht en verder lekker op sjouw met je ouders.
Maar dan ben je 12 jaar: het Sokkenbal was altijd wel leuk maar je vindt je op een zeker moment daar iets te groot voor; kleurplaten inleveren doe je niet meer en het best verklede kind wíl je niet eens meer zijn. Kortom…je hebt een probleem!
Eigenlijk wil je diep in je hart ook wel eens een avondje carnaval vieren en lekker feesten met je beste vrienden. Op veel middelbare scholen wordt er met carnaval niet meer gefeest, dus zorgen wij, van de commissie CarnaBal, voor een grandioze oplossing!
Er komt op zondag 22 februari 2009 een geweldig CarnaBal voor de jeugd van 12 tot 16 jaar.
Het is een feest met lekkere muziek, een drankje (alcoholvrij natuurlijk) en je kunt er lekker dansen, swingen en hossen. Wij, van de commissie CarnaBal, zorgen voor een veilige omgeving zodat ook jullie ouders jullie met een gerust hart kunnen achterlaten.
Het CarnaBal……een nieuw feest in Oss…….speciaal voor de jeugd van 12 tot 16 jaar !!!
Voor meer informatie: Era Kling, e-mail: ekling@home.nl.

Make-over van de website SCVO (www.scvo.nl)

De website van de SCVO (www.scvo.nl) heeft een metamorfose ondergaan. Sinds 11-11 vindt u, bij het benaderen van de SCVO via internet, webadres www.scvo.nl, een nieuwe site. U komt de website ‘binnen’ via een kiel waarop u diverse keuzes kunt maken. Als u bijvoorbeeld de krant aanklikt, die uit de kiel steekt, komt u bij ‘Nieuws’ en als u een ‘Runtje’ op de kiel aanklikt komt u bij ‘Evenementen’. Ook de jeugdwebsite is via de kiel te benaderen. Het clowntje dat op de kiel gespeld zit ‘stuurt’ u er rechtstreeks naar toe.
Een aantal onderdelen op de site staan nog wel ‘in de steigers’ en daar wordt ook nog hard aangewerkt! Heeft u nu al ideeën of opmerkingen over de website of wilt u meer informatie over de site? Mail ons dan: website@scvo.nl.

Flyer programma Openbaar Carnaval

Het programma Openbaar Carnaval 2008-2009 is geheel nieuw vormgegeven in een handzame flyer door de nieuwe huisdrukker van de SCVO: Drukkerij Putters te Oss. De flyer is vanaf heden verkrijgbaar bij de bekende adressen:

Arm(e) Niek I in het gips

Onze Jeugdprins Niek D’n Urste heeft afgelopen donderdag op Winterland een flinke smak gemaakt. Tijdens het schaatsen met zijn klas was hij al vaker ten val gekomen, maar de laatste tuimeling was voor zijn arm ‘fataal’. Op de röntgenfoto is gelukkig geen breuk te zien, maar de arm is wel flink gekneusd. Vandaar dat de dokter er toch gips om heeft gedaan. Gelukkig mag er dat over een weekje weer af, zodat de kerstvakantie geen gevaar loopt. Als Niek I nou maar niet met het sleeën in Winterberg nog zo’n smak gaat maken…

Stadsprins Arno I introduceert Dweilbus voor Oss

Tijdens zijn installatie verraste de kersverse Stadsprins Arno I het Osse carnavalspubliek met de toezegging Dweilbussen tijdens het carnaval in te zetten.
Dit was de kop in het nieuws na het Elf-Elf Bal. Graag wil ik er kort iets over vertellen en meer duidelijkheid geven over de inzet.
Als mens en bedrijf (Smits Opleidingen) zijn wij dagelijks bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hoe dan ook, maar tijdens het carnaval wordt er net iets meer alcohol genuttigd dan in een normaal weekend. Alcohol en verkeer kunnen echt niet samen en daarom vond ik het een goed idee om hiervoor een goed alternatief te bieden. Bovendien heeft het SCVO als doel het ‘straatcarnaval’ meer te stimuleren; hierin hoort naar mijn mening ook het Dweilen van kroeg naar kroeg.
De Dweilbus zal tijdens het carnaval een, nog nader vast te stellen, vaste route gaan rijden door Oss. In deze route zijn de diverse horecagelegenheden opgenomen. Daarbij zal de bus ook de wijken in Oss aangaan (dus niet in de omstreken van Oss zoals ik hier en daar al hoorde…). De opzet is dat langs de route carnavalsvierders de bus kunnen aanhouden door het opsteken van hun hand. Vervolgens kunnen zij opstappen en willekeurig ergens op de route weer uitstappen. In de media zullen we de routes kenbaar maken.
De Dweilbus zal rijden op zaterdag, zondag en maandag van 19.00 uur tot 04.00 uur en op dinsdag tot 24.00 uur.
Kosten: de bus is gratis voor alle carnavalsvierders. Smits Opleidingen draagt alle kosten van deze actie. (Natuurlijk mag u de chauffeur verwennen met gezelligheid en een kleine fooi.)
Ik hoop dat dit een groot succes zal worden en dat het Dweilen van kroeg naar kroeg een beleving wordt…… en een vast onderdeel in carnaval vieren. Als we op deze manier ook alle carnavalsvierders veilig thuis krijgen hebben we dubbel succes…
Na het carnaval wil ik graag opmerkingen en eventuele suggesties ontvangen welke jullie hebben opgedaan tijdens het carnaval. Stuur daarvoor een e-mail naar a.smits@smitsonline.nl.
Veel Dweilplezier…..
Uwe Stadsprins, Arno I
(Arno Smits, Smits Opleidingen)

De RCO Raad Carnavals Overleg stelt zich voor

De RCO is opgericht voor de Osse Carnavalsverenigingen, Stichtingen en clubs, inclusief de SCVO. De RCO dient aIs platform voor overleg over het openbare carnaval in Oss en onderlinge afstemming van de agenda’s daarbij. AIle Osse Carnavalsverenigingen die deelnemen aan het openbare carnaval in Oss, bijvoorbeeld meelopen in de optocht, optreden tijdens evenementen of een evenement organiseren, kunnen zich bij de RCO aansluiten.
De RCO vergadert drie tot vier maal per jaar. Naast afstemming van evenementen en het delen van elkaars ervaringen, worden ook de evenementen geëvalueerd. Tijdens de eerste vergadering na het Stads Elf-Elf bal is er voor de Stadsprins en zijn Adjudant gelegenheid om kennis te maken met de Carnavalsverenigingen, Stichtingen en clubs. Alle openbare evenementen komen steeds terug op de agenda, evenals gezamenlijke belangen zoals de optocht en een loods voor de wagenbouwers.
Hierbij onderhoudt de SCVO de contacten met de gemeente en politie als gesprekspartner namens de RCO.
De Osse Carnavalsverenigingen, Stichtingen en clubs zijn tijdens deze vergaderingen vertegenwoordigd door een of meer bestuursleden, eventueel aangevuld met commissievertegenwoordigers van de evenementen die op de agenda staan. De voorzitter RCO wordt gekozen uit de deelnemende Osse Carnavalsverenigingen, Stichtingen en clubs. De huidige voorzitter is Hans van den Brink, de huidige secretaris is Suzanne van den Berg.
De volgende vergadering van de RCO staat gepland op dinsdag 16 december 2008, 20:00 uur in de Chopinzaal van Vivaldi. De vergadering na de carnavalsdagen staat gepland voor 10 maart 2009.
Voor meer informatie: Hans van den Brink, e-mail: jwcm.vanden.brink@hccnet.nl.

Maaslands Kapellen Festival in D’n Iemhof

Al voor de dertiende keer organiseert de Raauw Ossekar het Maaslands Kapellen Festival. Op 10 januari 2009 zal D’n Iemhof weer bol staan van carnavalsmuziek. Het Festival is een wedstrijd waarvan de winnaar zich ‘Maaslands Kapel van 2009’ mag noemen. De winnaar van vorig jaar, de Fluutjes uit Bussum, komen de eer verdedigen en zeker proberen de wisselbeker in hun bezit te houden.
Strak om acht uur ’s avonds begint het feest met een loting voor de volgorde van optreden, waarna iedere kapel twee keer 15 minuten speelt. Buiten de Fluutjes uit Bussum is het helemaal een Brabantse aangelegenheid. Uit Oss zijn The Blue Band en Hartnekkigtog op het podium te vinden. Verder komen de Böllekes uit Oisterwijk, ’t Rammeltammel uit Drunen, de Dors(t)vlegels uit Hedel, de Koppersnellers uit Berlicum en de Opstijgers uit Nistelrode.
Vanaf het begin van de avond tot bijna een uur zal de muziek non-stop doorgaan. Wie de uiteindelijke winnaar is, wordt bepaald door twee jury’s. De publieksjury beoordeelt op presentatie en feestgehalte. De vakkundige jury kijkt naar muzikaliteit en repertoire. De mooiste prijs van de avond is natuurlijk de Willem Huisman Wisseltrofee.
Met ruim 170 muzikanten kan deze avond niet gemist worden door carnavals minnend Oss.
Voor meer informatie: Frank Mientjes, telefoon: (0412) 645372, e-mail: f.mientjes@planet.nl.

In memoriam: Hans de Win

Begin september overleed Hans de Win. De SCVO heeft jarenlang kunnen rekenen op de ondersteuning van Hans. Door zijn adjudantschap van Stadsprins Leon I in 1992 is een warme band ontstaan tussen hem en het Osse openbaar carnaval. We hebben Hans leren kennen als een zeer warme persoonlijkheid.
Met zijn bedrijf Prifo zorgde Hans samen met zijn vrouw Chantal ervoor dat elk jaar de vele foto’s werden afgedrukt om een prachtig boek samen te stellen voor de heersende Stadsprins en Adjudant. Ook aan de expositie in het kader van 4x11 jaar Openbaar Carnaval in de Osse bibliotheek verleende Hans zijn medewerking. Voor deze jarenlange ondersteuning zijn wij Hans zeer erkentelijk.
We hebben grote bewondering voor de wijze waarop Hans met zijn ziekte omging. Tijdens de jaarlijkse diners van de oud prinsen en adjudanten en het aansluitende 11-11 Bal was hij steevast van de partij, uiteraard onberispelijk gekleed in zijn smoking. Hans genoot van het leven, ook als het zakelijk of privé soms tegenzat. Helaas was het hem niet gegund om oud te worden.
Wij wensen zijn echtgenote Chantal en zijn kinderen sterkte toe bij het verwerken van het verlies.
Robert-Jan Steegman
President SCVO

In memoriam: Will van den Elshout-Paalman

Eind september overleed na een kort ziekbed op 58-jarige leeftijd mevrouw Will van den Elshout–Paalman. Will van den Elshout was tijdens haar leven een ware steunpilaar voor het Osse Openbaar Carnaval. Het bestuur van de Stichting Carnavals Viering Oss (SCVO) heeft het nieuws van Will’s overlijden dan ook met grote verslagenheid ontvangen.
Al vele jaren kunnen de Stadsprins, Jeugdprins, hun adjudanten, de Stadsraad van Elf, de Prinsengarde en de Huppelkes rekenen op kostenloze reiniging van hun kostuums. Vele carnavalsverenigingen en –clubs kregen dezelfde sponsoring in natura, zonder dat om een tegenprestatie werd gevraagd. De stomerij van Will en Peter van den Elshout wordt daardoor met recht de Hofstomerij van het Osse carnaval genoemd.
De betrokkenheid van Will en haar familie ging verder dan het reinigen van kleding. Dat blijkt alleen al uit het feit dat haar zoon Ben Jeugdadjudant is geweest en de afgelopen jaren Stadsgrootvorst. Haar man Peter werkte mee aan de organisatie van de Pronkzittingen in de Lievekamp. Will had voor iedereen binnen het Osse carnaval een warme belangstelling: lief en leed werden dan ook met haar gedeeld, voor iedereen had zij een luisterend oor en een bemoedigend woord, hoe druk het in de winkel ook was.
De Stadsprinsen en Adjudanten konden bij Will rekenen op een speciale behandeling. Tijdens Carnaval konden zij na afloop van elke carnavalsdag hun zogenaamde witgoed maar ook hun kostuum afleveren bij de stomerij. Tijdens het nachtelijke uur zorgde Will ervoor dat de heren de dag erop er weer perfect uitzagen: om 8.00 uur kon de chauffeur van de Stadsprins de spullen weer komen ophalen. Bij de oud-Stadsprinsen en oud-Adjudanten heeft Will dan ook een speciaal plekje in het hart veroverd, wat uiteraard ook geldt voor de huidige Stadsprins en Adjudant.
Voor deze steun, betrokkenheid en belangstelling heeft de Stichting Carnavals Viering Oss Will en Peter beloond met de verlening van Dun Gouwen Ossekop, de hoogste onderscheiding binnen het Osse openbaar carnaval. Ook werkte de SCVO graag mee bij het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding. Op 25 april jl. werd Will door burgemeester Herman Klitsie uit naam van Hare Majesteit de Koningin benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. We zijn blij dat ze dit nog heeft mogen meemaken.
Het Osse carnaval zal Will met groot respect herdenken en wenst haar familie alle sterkte toe met de verwerking van dit zware verlies.
Robert-Jan Steegman
President Stichting Carnavals Viering Oss

Vacature trompettist (m/v)

Dweilkapel The Blue band is op zoek naar een eerste trompettist (m/v). Als trompettist heb je enige ervaring en je wordt niet direct zenuwachtig van een (uitgeschreven) solo. Je hebt een voorliefde voor carnaval en je wilt je agenda op vrijdagavond vrijmaken voor de repetitie. Je krijgt 5-collega trompettisten in The Blue Band.
Voor meer informatie en contact: www.theblueband.info. Of stuur een mailtje naar: info@theblueband.info.

Vacatures Commissie In- en optocht

Er zijn momenteel vijf commissieleden, maar er zijn vacatures, vooral om de activiteiten op D’n Heuvel uit te breiden.
Voor meer informatie: info@scvo.nl.

Vacatures commissie PR en voorlichting

Deze commissie is met spoed op zoek naar een DTP-er voor de Carnavals Evenementen Krant en een secretaresse.
De DTP-er is verantwoordelijk voor de opmaak van de Carnavals Evenementen Krant. De deadline voor deze krant is 2 februari 2009, dus de commissie hoopt op een snelle reactie.
De secretaresse typt verslagen en persberichten uit en regideert ingezonden persberichten.
Geïnteresseerden voor deze vacatures kunnen zich melden bij Willie van Druten, telefoon: (0412) 633576 / 694688, e-mail: prvoorlichting@scvo.nl.

Nieuwe commissieleden

Raad van Elf

Machiel van den Brink heeft al eens een jaartje in de Raad van Elf meegelopen en is blij er nu weer vol voor te kunnen gaan. Komt uit een zeer actieve carnavalsfamilie. Hij zal zijn vader (hofdignitaris) en vooral zijn zusje Vivianne, die in de Prinsengarde zit, vaak mee op stap nemen. Ook hij is net als zijn vader zeer actief met het maken van carnavalsfoto's maar voornamelijk met het plaatsen op internet en het bijhouden van het SCVO fotoboek.
Frank van den Broek is altijd wel in voor een feestje en heeft er dan dus ook veel zin! Was de enige persoon die de Stadsprins Arno I direct kende toen hij aan de Raad en Prinsengarde voorgesteld werd. Naast actief hockeyer nu dus ook één van de Elf!

Commissie CarnaBal

 • Is de voorzitter van de commissie CarnaBal.
 • Verzorgt tevens samen met anderen de jeugdpagina’s van de Carnavalskrant.
 • Heeft een actief thuisfront met Smartlapper Maarten, ex-Jeugdprins Stijn en twee huppelende dochters Linde en Judith (ex-Huppelkes).
 • Werkt met veel plezier in het onderwijs en zorgt dat kinderen weerbaarder worden.
Annemieke van der Lee
 • Actief carnaval vierend lid; altijd de BOB.
 • Loopt al jaren rond met het idee iets voor de jongeren te organiseren.
 • Thuis echtgenoot Peter, een dochter (Ilse) en twee zonen, waarvan de oudste (Rob) eens Adjudant van de Jeugdprins was en de jongste (Koen) als kleine jongen allerlei restanten van de optocht mee naar huis sleepte.
 • Werkt bij Essent als receptioniste.
 • Ook actief als secretaresse in de commissie PR en voorlichting.
 • Feestvierend lid van Carnavalsvereniging Los Zand.
 • Heeft eens met Vrüg Ligt en Los Zand het MCLF gewonnen met ‘de Bouwmanbal’.
 • Is tevens actief bij het KAKO (jeugdvakantiewerk).
 • Samen met Astrid heeft hij twee zonen (Niek en Stan), waarvan de oudste Niek dit jaar Jeugdprins is.
 • Voor zijn werk moet hij verstand hebben van ‘Lamkes en Herrie’.
 • Houdt van kneden en masseren en heeft daar zijn beroep van gemaakt.
 • Is vader van drie kinderen (Levi, Iza en Gitte), waarvan Levi vorig jaar Jeugdprins is geweest en Iza net begonnen is met Huppelen.
 • Vindt het belangrijk dat er een feest voor de jongeren komt.
 • Wil graag meedenken en zit vol goede ideeën.
 • Dweilt op maandag gezellig het carnaval door (commissielid Dweilmaondag).
 • Houdt van toeren in grote bussen.
 • Is tevens actief in andere commissie zoals de Boerenbruiloft.
 • Is zelf misschien wel eeuwig vrijgezel(lig).
 • Heeft horeca ervaring en kan goed stijldansen.

Commissie PR en voorlichting

Marja van Bon-Martens gaat de redactie verzorgen van de nieuwe digitale nieuwsbrief van de SCVO. Als geboren Bossche is ze verslaafd aan carnaval. Vanaf 2002 huppelt ze al mee met het Osse carnaval. Ze is keinieuwsgierig, onderzoekt van alles en neemt graag de leiding. Ze is getrouwd met Marc (Marinus I) en samen hebben zij twee ex-Huppelkes: Ilse (16 jaar) en Claire (13 jaar).

Huppelkes

Annelies Vergeer is 9 jaar en zit in groep 6 op de Sterrebos. De muziek vindt ze het leukste van carnaval. Dat is ook helemaal niet gek, want van jongs af aan gaat Annelies, samen met haar broertje Tom, mee op pad met Kiep Kwajt, de Jeugdprinselijke Hofkapel. Papa Eric speelt daarin de trombone en mama Alice fluit op de piccolo.
Imke Brocks is 9 jaar en zit in groep 6 van De Polderhof. Lekker feestvieren met carnaval, dat vindt Imke supergezellig. En ze weet waar ze het over heeft. Papa Wim slaat namelijk op de grote trom bij Kiep Kwajt, terwijl mama altijd lekker meegaat.
Iza Tulkens is bijna 10 jaar en zit in groep 6 van De Lockaert. Vorig jaar werd haar broer Levi de Osse Stadsjeugdprins (Levi I) en sindsdien is Iza niet meer bij de Huppelkes weg te slaan. Iza vindt alles aan carnaval leuk, maar de optocht vindt zij het aller-leukste. Dat is ook niet vreemd: papa Edwin is jaren actief geweest in de Commissie In- en optocht. Iza heeft ook nog een kleiner zusje, Gitte.
Leanne van Alebeek is 9 jaar en zit in groep 6 van de Teugelaar. Ze heeft een broertje, Maurice, en een zus, Pauline. Eigenlijk heeft Leanne nauwelijks eerder carnaval gevierd. Haar papa en mama wel, die houden van feesten en gaan met carnaval lekker naar de stad. Maar nu Leanne Huppelke is, raakt ze helemaal verslingerd aan het Osse carnaval.