Agenda
Er zijn nog geen data bekend.

halfvastennieuwsbrief_13

Jaargang 7, nummer 13 – 19 januari 2020

De Halfvastennieuwsbrief heeft vooral een functie voor de interne communicatie onder deelnemers en organisatie van de Osse Halfvasten. Via deze nieuwsbrief worden nieuws en wetenswaardigheden onderling uitgewisseld. Iedereen die deelneemt aan de Osse Halfvastenoptocht kan zo op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt en tegelijk een ander informeren. De nieuwsbrief wordt per e-mail toegestuurd aan alle (oud-)deelnemers en organisatoren van de Osse Halfvasten, en naar alle abonnees van de nieuwsbrief van de SCVO. De redactie van de nieuwsbrief is in handen van de Commissie PR&Voorlichting van de SCVO. Voor meer informatie: Kathleen Fransen, e-mail: pr@scvo.nl.

Volg het actuele nieuws over de Osse Halfvasten via       


Uitslag Halfvasten 2019

Op zondag 24 maart 2019 genoten we weer van een prachtige Halfvastenoptocht met veel en veelzijdige deelnemers.

Hierbij nogmaals de uitslag.

Jeugd
1 CV Ziet ons goan 820
2 Rock now Rol later 801
3 CV t ken net Velddriel 789
4 CV 't Kumt nog wel 780
5 Cv de Schikmakers 777
6 CV Ut wort Wa!! 770
7 CV de Bende van Oss 755
8 de Osse Lowriders 753
9 Bèmukoar gerapt 752
10 Carnavals Divas 714
11 de Knallende Rottenrijkers 708
12 CV Mooi Geklooi 625

Individueel/Duo
1 De Wiefies 897
2 Sjaak en Peer 821

Loopgroep Klein
1 de Kletskoppen 845
2 Huub en meiden van Beers 841
3 CV de Vreemde Eendjes 822
4 Heuvelkwaekerd 820

Loopgroep Groot
1 CG de Uilenwippers 917
2 de Wijk 907
3 CV Bè Toeval 892
4 D'n Import+ 872
5 de Sjonnies 868

Prinsenwagens
1 CS de Bokkenrijders 823
2 Stichting Carnaval Berghem 809
3 CV de Heikneuters 798
4 PCS de Raauw Ossekar 787
5 CV de Kiepenrijers 770
6 CS de Veldhazen 687

Groep met Wagen
1 Knalpotten 910
2 Ok Moj 907
3 CV de Makkers 882
4 CV Afslag 15 875
5 CV de stuiterballen 868

Grote Wagens
1 CV opbokken & CV de Maosmuizen 1045
2 CV Dubbel D 1025
3 CV de Maosratten 1021
4 CV Goei geknoei 1006
5 VG Mé Mekoar 981
6 CV 't Ken Net 965
7 CV de Hekkesluiters 918
8 de Foempers 916
9 Stut goei op mun CV 662


Evaluatie Halfvasten

Zoals bij elke optocht staan ook bij de Osse Halfvastenoptocht de deelnemers centraal. We proberen daarom altijd te luisteren naar de wensen van de deelnemers. We bezoeken daarom jaarlijks een aantal deelnemers tijdens de bouwperiode en natuurlijk ook tijdens het Halfvastenweekend. In 2019 is voor de tweede keer een evaluatie gehouden met de deelnemers. Leuk om te zien hoeveel mensen de Osse Halfvasten een warm hart toedragen en met ons hierover in gesprek wilden gaan. We hebben een gezellige avond gehad en we zijn ook een stuk wijzer geworden. Gelukkig hoorden we dat er veel dingen goed gaan en we hebben ook de nodige tips gehad om de optocht nog beter te maken.

We zijn enthousiast met die tips aan de slag gegaan en hebben op veel vlakken veranderingen doorgevoerd. Het zorgvuldig uitwerken, benodigde overleg en het aanpassen van het reglement heeft er voor gezorgd dat we er nu mee naar buiten kunnen.


Programma Halfvasten 2020

Zoals jullie gewend zijn beginnen we het Halfvastenweekend met een feest in de tent op de Eikenboomgaard. Noteer alvast de datum 21 maart zodat jullie die niet hoeven te missen. Op zaterdag zullen DJ Menno, Stef Ekkel, DJ Maurice, Tim Schalkx en Buren van de Brandweer op het podium staan.

De kaartverkoop hiervoor zal snel gaan beginnen. Hou hiervoor onze website www.halfvastenoptochtoss.nl en onze facebookpagina www.facebook.com/halfvastenoss in de gaten. Op zondag 22 maart zullen de prijswinnaars van verschillende optochten door de Osse straten zien lopen. Zoals gebruikelijk wordt de optocht afgesloten met een feest en de prijsuitreiking in de tent op de Eikenboomgaard. Op zondag komen de 4 Viltjes en Kafke optreden en is de entree gratis.


Aanpassingen categorieën halfvastenoptocht

We merkte dat niet voor iedereen de categorieën duidelijk waren, dit was ook merkbaar tijdens de evaluatie. Na overleg is besloten een aantal wijzigingen door te voeren.

Categorie-indeling Halfvastenoptocht Oss 2020
- WG - Wagens Groot (vanaf 8 meter inc. aandrijvend voertuig)
- WK - Wagens Klein (t/m 8 meter inc. aandrijvend voertuig)
- WP - Prinsenwagens
- LG - Loopgroepen Groot (vanaf 11 personen)
- LK - Loopgroepen Klein (vanaf 3 t/m 10 personen)
- ID - Individuen - Duo’s
- J - Jeugd (t/m 17 jaar)
- M - Muziekkapellen

Wat is er precies veranderd bij de categorieën?
Groep met wagen is aangepast naar Wagens Klein. Alle categorieën krijgen een voorvoegsel. Zo is Wagens Groot - WG en Loopgroep Klein - LG. Daarnaast zijn we voornemens iedere categorie een unieke kleur te geven.


Uitbreiding beoordelingscriteria

Een punt dat besproken is tijdens de evaluatie was de jurering. Bij de evaluatie werd duidelijk dat iedereen een mening heeft over de jurering. Om meer balans aan te brengen hebben wij daarom het aantal beoordelingscriteria uitgebreid. We verwachten hiermee een systeem te hebben dat de deelnemers beter beoordeeld.

Beoordelingscriteria HVO Oss 2020
- opbouw (weging 1,0 maal)
- techniek (weging 1,5 maal)
- interactie (weging 1,5 maal)
- uitwerking van vormen (weging 1,5 maal)
- carnavalesk (weging 1,5 maal)
- afwerking (weging 2,0 maal)
- totaalplaatje (weging 3,0 maal)

Wat is er precies veranderd bij de beoordelingscriteria? - Er zijn vier nieuwe criteria toegevoegd. Opbouw, techniek, uitwerking van vormen en totaalplaatje.
- De weging van de afwerking weegt zwaarder, twee i.p.v. één maal.
- De weging van carnavalesk is teruggebracht naar anderhalf i.p.v. twee maal.
- Daarnaast wordt de puntentoekenning van 0 tot 11 vervangen door 0 tot 100.


Verandering jurysamenstelling

Daarnaast is naar de samenstelling van de jury gekeken en besloten een nieuwe jury samen te stellen. Dit moet bijdragen aan een betere beoordeling en het verhogen van het niveau van de deelnemers. Deze vakjury zal bestaan uit mensen die niet uit de regio Oss komen en een specifieke deskundigheid op het gebied van Carnaval, wagenbouw, vormgeving, beeldende kunst, techniek, show en entertainment hebben.

Met trots kunnen we aangeven dat de vakjury al vorm begint te krijgen en dat het lukt om mensen te vinden die aan onze criteria voldoen.


Nieuw te winnen prijzen

Naast de bestaande prijzen zijn er vanaf dit jaar drie nieuwe prijzen te winnen. Alle deelnemers maken hier kans op, ongeacht de categorie. In tegenstelling tot de reeds bestaande prijzen (hoofdbeoordeling en SMS-publieksprijs), worden deze nieuwe prijzen tijdens een vakjuryberaad, na de optocht tot stand gebracht.

Welke nieuwe prijzen zijn er te winnen?
- Er is een prijs te winnen voor de De Beste Show. Deze prijs is voor de deelnemer die volgens de jury het publiek tijdens de optocht het beste heeft vermaakt.
- Er komt een aanmoedigingsprijs voor de deelnemer die een extra stimulans kan gebruiken.
- En er wordt een prijs geïntroduceerd voor Vindingrijkheid, voor de deelnemer met de beste vinding.


Nieuwe commissieleden

Dit jaar zijn er wat wijzigingen geweest in de commissie. Thom de Jong heeft na drie jaar besloten om de commissie te verlaten. Door zijn vertrek en onze wens om de commissie uit te breiden zijn we op zoek gegaan naar nieuwe commissieleden. Gelukkig hebben we deze gevonden en sinds dit jaar is onze commissie uitgebreid met Jos Brocks, Robin van Rossum, Ad Neve en Paul van Schijndel. Door de uitbreiding van de commissie hebben we nu de mogelijkheden om een aantal zaken op te pakken waar we voorheen niet aan toe kwamen.