Pagina 8 - Osse Carnavalskrant 2013

wij maken écht
werk van jouw
carrière!
schrijf je in via
Raadhuislaan 30, Oss
T 0412-675266
20123005-1
FLEX Advertentie carnaval.indd 1
10-01-12 10:04
Ondernemen vergt vandaag de dag al je aandacht. De filosofie van FSV is
erop gericht u als ondernemer maximaal te ondersteunen, op nationaal en
internationaal gebied, als het om financiële, fiscale en juridische aspecten
gaat. Maar ook een loongebouw, een uitstekende loonadministratie,
gecombineerd met hoogwaardige P&O support. Voor lastige trajecten als
estate planning en bedrijfsoverdracht beschikken wij over specialisten.
Goed beschouwd sturen wij erop aan u alle ruimte te bieden voor succesvol
en uitgebalanceerd ondernemen, waarbij u op maat van onze expertise
gebruik maakt.
uitgebalanceerdondernemen.nl
Hoe uitgebalanceerd
is uw toekomst?
AMSTERDAM
TIEL
WAALWIJK
ZALTBOMMEL
TELEFOON (0418) 579 679