Pagina 5 - Osse Carnavalskrant 2013

Het plotselinge overlijden van Hans Kuilder op 11 november 2012 door een hartstilstand op 55-jarige leeftijd veroorzaakte een grote schok in
Oss en omgeving.
Hans was lange tijd nauw betrokken bij het Osse carnaval. Aan het begin van het carnavalsseizoen 1983/1984 trad hij aan als voorzitter van
een enthousiaste groep jongelui. Zij vormden de Commissie Carnavalskrant die de carnavalskrant een nieuwe uitstraling wilde geven. De
eerste krant onder eindverantwoordelijkheid van Hans verscheen in februari 1984 en zijn hand was al direct zichtbaar. Die opzet is tot op de
dag van vandaag gehandhaafd gebleven.
Na twee jaar gaf Hans het voorzittersstokje over aan Pedro Hermkens om zelf toe te treden tot de Commissie “Twè Kerrus Elluf”. Deze
commissie was verantwoordelijk voor de festiviteiten rondom het 22-jarig jubileum. Ook hier was de hand van Hans direct merkbaar, want hij
zorgde voor een jubileumlogo en jubileumbriefpapier. De officiële Ossekop kreeg een carnavalesker uiterlijk, de vrolijkheid spatte eraf.
De commissie werd voortvarend geleid door Harry Smeets en dit leidde tot zijn uitverkiezing door de Geheimraad voor het jubileumjaar
1985-1986.
Ik heb contact gezocht met Harry om te vragen of hij het prinsschap op zich wilde nemen. Na enig beraad met zijn echtgenote Els
gaf Harry zijn jawoord. Toen kwam de vraag, wie wil je als adjudant aan je zijde? Harry koos voor Hans Kuilder en met die opdracht op zak
zocht ik contact met Hans. Na enige bedenktijd en overleg met zijn echtgenote Philomeen zei ook Hans volmondig ja.
Het werd een mooi carnavalsseizoen, waarbij de prins en adjudant het niet alleen druk hadden met reguliere activiteiten, maar ook met alle
festiviteiten voor het jubileum op 5 oktober 1986. Eén van de belangrijkste zaken was het organiseren van een grote loterij met een auto als
hoofdprijs, beschikbaar gesteld door Bart van Berkom. De dames van de prins en adjudant, Els en Philomeen, waren niet alleen actief aan
de zijde van hun echtgenoten als zij officieel moesten optreden, maar ook bij de verkoop van loten en andere activiteiten van de commissie.
Na dit seizoen is Hans nog een paar jaar enthousiast redacteur geweest tot het moment kwam dat hij wilde stoppen met de Commissie Carnavalskrant, om meer tijd te kunnen besteden aan
muziek maken met “zijn“ prins bij de “Zottebollen”.
Hans blijft bij mij en vele anderen voortleven als een man die zich een aantal jaren enorm heeft ingezet voor het openbaar carnaval van Oss en daarmee heeft bijgedragen aan het grote
succes. Dit mede dankzij Philomeen die hem daarvoor alle ruimte heeft gegeven.
Moge Hans rusten in vrede.
Jos van Erp,
Ere-President Stichting CarnavalsViering Oss
Colofon
Hoofdredacteur:
Willie van Druten
Redactie:
Alphons Bakker, Dennis van de Berg,
Bianca Hoegee, Peter van der Kraan en Marina Salden
Gastschrijver:
John van Boekel
Redactionele medewerking:
voorzitters commissies S.C.V.O. en
Carnavalsverenigingen
Eindredactie jeugdpagina’s:
Era Kling
Vormgeving en lay-out:
Joop van Orsouw, Jack Post,
Anke Pennings en Irene Smeets
Illustraties:
Joop van Orsouw
Fotografie:
Hoffototeam o.l.v. Hans van de Brink
Fotografie Jeugdpagina’s:
Theo van Heukelom,
Bianca Hoegee, Bart Reijnders
Staatsiefoto’s en foto’s Boerenbruiloftpagina:
Henri Janssen
Support:
Annemieke van der Lee
Grammatica en spellingcontrole:
Elly Coolen
Website redactie:
Roel Boerboom en Stan Smits
Digitale nieuwsbrief redactie:
Marja van Bon en Kathleen
Fransen
Advertenties:
S.C.V.O. Fondsenwerving en V.O.C.
Druk:
Uitgeverij de Winter
Oplage:
26.000
De Carnavalskrant is een uitgave van
Stichting Carnavals Viering Oss
Website:
HERINNERINGEN AAN HANS KUILDER
Samen
delen we
lief en
leed
Carnaval verbroedert
De Kracht van Ossie
Het is niet de eerste en het zal zeker ook niet de laatste keer zijn... ze hebben me weer eens
vergeten! Toevallig valt mijn oog op een weggewaaide krantenpagina met grote koppen over ‘De
kracht van Oss’, met economische activiteiten en ‘samenwerken en verbinden’ als doelstelling.
Eigen website, allemaal belangrijke Ossenaren met gruwelijk sympathieke volzinnen om de boel
eens lekker op te krikken, de crisis aan te pakken en een paradijs op aarde tussen de Maas en
een ziekenhuis in Uden te realiseren.
En dat lukt niet op die manier, zeker weten! Met twee letters achter de naam van die stichting
hadden ze niet alleen kosteloos bevestigd wat tienduizenden Ossekoppen elk jaar opnieuw
ervaren - De Kracht van Ossie - ze hadden vooral kunnen profiteren van mijn enorme netwerk,
mijn ideologische manier van samenwerken en de probleemloze verbinding als gevolg.
Simpelweg de tekst van ‘Oss ge hèt nog steeds apart, da wèrum plekske in m’n hart’ op een
A4’tje in alle brievenbussen stoppen, via The-Voice-Of-Oss eerst straat-, wijk- en kernaudities
houden en uiteindelijk een live finale met de kernwinnaars op
maandagmiddag met carnaval op het Ossekoppenplein organiseren.
En dan een verplichte stads-sing-along elke eerste maandag van
de maand in plaats van die angstaanjagende sirenes die ons
nou twaalf keer per jaar zo nadrukkelijk herinneren aan
slechte tijden die er waren en nog komen. Samen zingen,
schorre keel spoelen, ‘w eigen lekker voelen:
Dat is Oss’ , dat is ‘De Kracht van Ossie’.