Pagina 33 - Osse Carnavalskrant 2013

d
e
K
l
e
t
s
k
o
p
p
e
n
z
i
j
n
e
r
o
o
k
a
l
2
2
j
a
a
r
b
i
j
!
Carnavalsvereniging de
Krinkelkoppen
is met
Grootvorst Twan en Adjudant Jan aan het roer weer een
nieuw seizoen ingegaan. Na een zeer geslaagd 11/11 bal
en het gezellige, drukbezochte kerstfestijn waar weer een
gigantische hoeveelheid aan prijzen verdeeld is, hebben
we via OEPZ, Proud to be Fout en Pilsje Hoempa bijna de
carnavalsdagen bereikt. Via het ziekenbezoek bij de
langdurig zieken, wat we traditioneel de zondag voor het
carnaval doen, komen we weer in het feestgedruis.
Onze dagen zullen er als volgt uitzien:
Zaterdag
12.30
uur Carnavalsmis locatie Heilig Hart Kerk
20.00
uur Zotte avond met medewerking van o.a. de Lawineboys
Zondag
13.11
uur Deelname carnavalsoptocht in het centrum van Oss
20.00
uur Optochtbal
Maandag
14.00
uur Kort-Orrebal
20.00
uur Prinsenbal met bezoek van de stadprins
Dinsdag
13.00
uur Marktbal
20.00
uur Sluitingsbal
Alles in onze residentie Sportcafé De Rusheuvel.
LOS zand
blijkt stevig
als klei.
Na het winnen van het MCLF en het Knotskrakers Festival in
2005
met d’n Bouwmanbal, zijn er waarschijnlijk nog maar weinig
carnavalsvierders die niet weten wie de mensen van CV Los Zand
zijn. Niet alleen zijn we succesvol met onze carnavalsliedjes, dit jaar
hebben we evenals vorig jaar het MCLF gewonnen. Tijdens de optocht
laten we ons ook niet onbetuigd. Ieder jaar kun je ons zien bij de grote
loopgroepen. Niet alleen hebben we creatieve mensen in ons clubke die
in staat zijn om ieder jaar weer een carnavalshit voort te brengen, maar
daarnaast hebben we mensen die in staat zijn om met originele ideeën
voor de optocht te komen. De kracht van Los Zand bestaat niet alleen
uit de ongeorganiseerde edoch hechte vriendenclub, maar ook dat we
nu al bezig zijn met een heuse carnavalsopleiding voor de volgende
generatie carnavalsvierders. Tot 9 februari op het Groot Moelenbal!
De Raauw Ossekar
viert 4 dagen feest in de Hille.
Zaterdag 9 febr.
Gekostumeerde feestavond aanvang
20.00
uur
Zondag 10 febr.
Optocht parade, aanvang 13.00 uur
Bouwersfeest aanvang 20.00 uur
Maandag 11 febr.
Jeugdcarnaval, aanvang 13.00 uur
Festival Alaaf, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 12 febr.
Luierbal, aanvang 10.00 uur
Familiedag, aanvang 12.00 uur
Afsluitingsfeest, aanvang 20.00 uur
Jubileum BOtterkouzers
Met een drukbezochte receptie en knallend feest
hebben de Bôtterkouzers op 13 oktober 2012 in Vivaldi
hun 33-jarig jubileum gevierd. Het bestuur en alle leden van
C.V. de Bôtterkouzers danken iedereen hartelijk die deze dag
onvergetelijk hebben gemaakt. Met de ontvangen jubileumgiften
hebben wij de stichting Wens Ambulance Brabant kunnen verblijden met
een donatie van ¤ 250,-.
Dat de oprichters van de Bôtterkouzers Brabanders van het jaar zijn
geworden, is ook een vermelding waard.
Als dweilvereniging komen we overal en zijn we met onze blauw/witte dassen
en blauwe jassen voor velen herkenbaar. Ook doen we al jaren actief mee
aan de optocht en de Boerenbruiloft. De Bôtterkouzers hebben bovendien al
driemaal een Grootvorst geleverd:
Grootvorst Janus 1 bij de Raauw Ossekar (2002-2004)
Grootvorst Richard 1 bij de Raauw Ossekar (2006-2007)
En dit seizoen zwaait Twan 1 de scepter bij de Krinkelkoppen. Men kan
ons dus gerust hofleverancier noemen!
11
jaar
CV ‘t KENNET
PASSEND GEVIERD!
Wat hebben we afgelopen seizoen genoten van ons
11-
jarig bestaan. Met feestjes met de Lawine Boys, Double
DJ’s en Pap & Pudding, een mooie optocht met wagen en grote
loopgroep, een OEPZ in gala met een knipoog. De afsluiter op 11-
11-12,
met onze Ellufde Verjaardag was toch wel het hoogtepunt.
Met felicitaties van de andere verenigingen en complimenten aan
onze sponsors, hebben we met een lach en een traan stilgestaan
bij 11 jaar feest. In het kader van ons 11-jarig bestaan hebben we
een jubileumboek uitgebracht. Een 112 pagina’s tellend boek
met foto’s en verhalen waarin we laten zien dat carnaval
een ‘way of life’ is. Liefhebbers voor een jubileumboek
nemen contact op via
. Het boek
kost ¤ 7,50. Wij zijn benieuwd wat we de
komende 11 jaar gaan beleven met
CV ’t Ken Net, u ook?!
ER IS VEUL TE DOEN IN HET
OSSEKOPPENRIJK
33