Pagina 24 - Osse Carnavalskrant 2013

Het Boerenbruidspaar
Bij het Rijnlandische ofwel Bourgondische carnaval past ook de Boerenbruiloft als
onderdeel van het Brabantse spel. Onafhankelijk van elkaar worden bruid en bruidegom
gekozen om tijdens de Boerendag op deinsdag vur carnaval in de onecht te trouwen.
Het feest begint met een ontbijt voor alle gasten. Daarna volgt de ondertrouw in villa
Johanna, het voormalige stadhuis van Oss. ‘s Middags wordt de Boerenbruiloft gevierd in
de tent op het Ossekoppenplein.
Nieuw: Boeren Elf Kamp maakt de Boerendag compleet.
Op de boerendag wordt niet alleen de Boerenbruiloft gevierd, maar ook een Boeren Elf Kamp gespeeld
in de aanliggende cafe`s en kroegen van het Ossekoppenplein. Lees er alles over op de volgende pagina (26).
De getuigen
Als Govert van Jan
d`n drukker, manusje
van alles, en Joke van
Frenske de schilder,`t
Voeten vrouwke, in de
onecht gaan trouwen zijn
Marja en Serge getuigen
van de ondertekening
van de trouwakte. Marja
is een vriendin van Joke
en Serge een vriend van
Govert.
Heel oss is welkom op de
boerenbruiloft
De familie van werskanten
Een wezenlijk onderdeel van de klucht, die de Boerenbruiloft is, is
natuurlijk de familie van werskanten. Deze zorgen vaak, zoals in het
echte leven, voor hilarische taferelen.