Pagina 21 - Osse Carnavalskrant 2013

OssekOppenplein
Caffee Toffee
H32
De Tweede Heer
Ons Cafeeke
Marktzicht
Bellevue
Brasserie
Heer Bommel
De Machinist
Café Tijn
De Ontmoeting
Fellini’s
Café The Hertogh
Café de kamer
De Bengel
lollipop
De Bovenmeester
Groene engel
27
e
dweilmoandag is
Rundje oss
optreden
van
€2,30
€4,-
Dweilkaart
Start verkoop
13.00
uur
wedstrijd
os(s) rijden
Overal inleverbaar
prijsuitreiking is om 19.30 uur op het
Ossekoppenplein voor de best geklede
deelnemer en de beste rodeo-rit.
Bij alle kroegen en op het Ossekoppenplein
14.00
uur
Café kaatje
Café de Wereld
€ 4,-
D
c
a
o
2
0
1
3
T
2
7
e
D
w
e
i
l
m
o
a
n
d
a
g
Dweilkaart:
Zie achterkant om
mee te doen.
Aan de achterkant vind
jedespelregels.
zie ommezijde
Broodje Bal?
kaartnr.:
Kaartnr.:
Naam:
Telefoon:
Je mag 1 keer op de
Rodeostier plaatsnemen om
een wedstrijdscore te behalen.
Deelname kan geweigerd
worden.
Prijsuitreiking
eD
s
2
0
1
3
Bij11 stempels
gratisbroodjebal.
Verkrijgbaarophet
Ossekoppenplein.
19.30
uur
Prijsuitreiking 19.30 uur
Dit
strookje moet
volledig
ingevuld
ingeleverd worden
voor19.30uur inde tonophet
podium op het Ossekoppen-
plein.Zorgdat jeaanwezigbent
enminimaal11st mpelshebt
omkans temaken
opeenprijs.
O
2
7
e
D
w
e
i
l
m
o
a
n
d
a
g
opening dweilen
21